Kurskatalog 2024

Utbildning och verksamhetsutveckling är prioriterade områden för Praktikertjänst. Fortbildning är ett sätt att utveckla kvaliteten och därmed ge patienterna den allra bästa vården. Vi satsar på genomtänkt kompetensutveckling för alla yrkesgrupper inom tandvård, hälso- och sjukvård och för dig som är chef. Oavsett om du vill utveckla dig kliniskt eller i din roll som ledare ger vi dig de bästa förutsättningarna för fortsatt professionell utveckling.

Kurskatalog 2024

Fortbildningspoäng på våra kurser

Fortbildning är ett sätt att utveckla kvaliteten och därmed ge patienterna den allra bästa vården. För oss inom Praktikertjänst är det viktigt att både chefer och medarbetare söker ny kunskap, uppdaterar befintlig kunskap och säkerställer att de får tillgång till den kunskap som de behöver. Ytterst handlar det om att Praktikertjänst erbjuder kvalitativ vård och god service till alla våra patienter.

Du får fortbildningspoäng när du deltar på Praktikertjänsts kurser. Det finns tre olika poängtyper; odontologiska, medicinska och verksamhetsutvecklande. Poängen baseras på antalet kurstimmar och ämne.

I utbildningsportalen, www.ptj.se/utbildning kan du se hur många poäng/kurstimmar du har fortbildat dig.