en bild

Logos 2023

Logos är ett odontologiskt efterutbildningsprogram som årligen håller dig uppdaterad på det senaste inom odontologin och breddar din kunskap inom de olika ämnena. Utöver de kunskaper våra erfarna föreläsare förmedlar träffar du även kollegor och skapar nätverk för fortsatt kunskaps - och erfarenhetsutbyte.

ORT, PLATS
Datum: Dag xx/xx

BETTFYSIOLOGI
Även om vi i tandvården blivit bättre på att diagnostisera huvudvärk och orofacial smärta, finns det bevis för både underdiagnostik och underbehandling. I bettfysiologi får du i fallpresentationer träna blicken för att lätt hitta faktorer i bettet och behandlingsalternativ. Vi tittar närmare på metoder för att bedöma vem som är riskpatient och enkla sätt att göra patienterna medvetna om sin problematik.


PARODONTOLOGI
Det är viktigt att diagnostisera kliniska tecken på patologi tidigt för att kunna påverka patientens hälsa på sikt. Kursen tar bland annat upp diagnostik, riskbedömning, den nya klassificeringen av de parodontala och peri-implantära sjukdomarna och vikten av beteendeförändring hos patienten. Även olika behandlingsstrategier kring icke-kirurgisk och kirurgisk behandling samt bettstabiliserande åtgärder.

Föreläsare Ann-Marie Roos Jansåker
odontologie doktor, specialist i parodontologi
Målgrupp Hela tandvårdsteamet
Kursavgift xx kr (Praktikertjänst)
xx kr (övriga, inkl moms)
Övriga uppgifter xx
Kursansvarig Namn
mejladress
telefonnummer

 

Läs mer och anmäl dig till kursen här.