en bild

Kom igång med arbetet i ledningssystemet - Ej teamutbildning

På denna kurs som är specialdesignad för enskilda medarbetare, kommer vi under två inspirerande dagar gå igenom hur ledningssystemet är uppbyggt och tillsammans skapar vi en fungerande modell för arbetet under året för just din verksamhet.

Stockholm
Datum: 9-10 februari

Malmö
Datum: 11-12 maj

Att arbeta i ledningssystem är ett krav från våra myndigheter. För att minska verksamhetens enskilda arbete har Praktikertjänst skapat ett ledningssystem där det mesta av kraven redan finns. Det är uppbyggt av flera olika system och innehåller bl.a. en årskalender med de aktiviteter som ska genomföras under året.

Denna kurs är speciellt anpassad för dig som inte kan ta med hela teamet, utan kommer själv eller vill anmäla en enstaka teammedlem. Vi kommer under två inspirerande dagar gå igenom hur ledningssystemet är uppbyggt och tillsammans skapar en fungerande modell för arbetet under året för just din verksamhet. Vi varvar teoretiska moment med rent praktiskt arbete under handledning. Ta tillfället i akt att ställa alla de där frågorna du undrat över!

Vänligen observera att denna kurs är speciellt anpassad för dig som inte kan ta med hela teamet, utan kommer själv eller vill anmäla en enstaka teammedlem. Max 2 deltagare från samma team. Vill du gå kursen tillsammans med hela teamet, eller med fler är 2 deltagare från samma team, hittar du teamkursen här

Innehåll

  • Ansvarsfördelning av arbetsuppgifterna i ledningssystemet
  • Lokala dokument som ska finnas på verksamheten
  • Riskbedömningar av kemikalier
  • Genomföra egenkontroll
  • Avvikelsehantering
Föreläsare Marie Grunnesjö,
kvalitetschef
Målgrupp Enstaka medarbetare i tandvårdsteam och hälso-
och sjukvårdsteam

Max 1-2 deltagare från samma
team
Kursavgift per deltagare 5 900 kr (Praktikertjänst)

Övriga uppgifter Alla deltagare behöver ha med sig en dator med Office-paketet lokalt installerat. Förberedelsearbete görs innan kursstart. Information kring detta skickas ut.
Kursansvarig Linnea Svensson
linnea.svensson@ptj.se
010-128 0093

 

Läs mer och anmäl dig till kursen här.