en bild

Modernt ledarskap

Modernt ledarskap är ett program som ger dig rätt förutsättningar att utvecklas i din ledarroll.

Modernt ledarskap ger dig rätt förutsättningar att utvecklas i din ledarroll. Genom fördjupad självinsikt och funktionella verktyg blir du rustad att effektivt leda medarbetare och team. Målet är att öka din trygghet som ledare och därigenom skapa förutsättningar att driva framgångsrik verksamhet. Under programmet får du som deltagare utforska dig själv och din egen verksamhet med stöd av några av de mest använda och erkända modellerna inom ledarutveckling. Programmet är uppbyggt kring tre moduler och omfattar totalt åtta dagar där alla tre modulerna genomförs på internat.

Modul 1 – Att leda sig själv, 3 dagar 
Den första delen handlar om personlig utveckling genom ökad självinsikt. Vi kallar det inre ledarskap, att leda sig själv. Om jag inte förstår mig själv har jag svårare att förstå andra, om jag inte kan leda mig själv kommer det att utgöra en flaskhals för min förmåga att leda andra. All transformation (varaktig förändring) inbegriper ökad självinsikt. Vår ansats är att det finns ett samband mellan beteende, känslor och självkänsla. Ökad självinsikt är en nödvändighet om än ingen garant för ökad självkänsla. Ökad självkänsla manifesteras i en ökad förmåga till situationsanpassning och förmåga att interagera med andra människor.

Modul 2 – Att leda andra, 3 dagar 
Här bygger vi vidare på insikter och kunskaper från Modul 1 genom att utforska hur du fungerar i utmanande situationer och vilka attityder och beteenden du tar till i konfliktsituationer. Vi kopplar samman det inre- med det yttre ledarskapet och lägger fokus på hur du på bästa sätt leder andra med hänsyn tagen till gruppens och individers olika mognadsgrad och tillhörande behov. Vi berör ämnen som kompetensutvecklande ledarskap, grupputveckling, hur man sätter ihop effektiva team, hur man kan mäta teameffektivitet och hur man kan arbeta med teamutveckling i vardagen. Ett ledarutvärderingsverktyg, LEA360 används i denna modul som underlag för att skapa en personlig handlingsplan för ledarutveckling.

Modul 3 – Att leda verksamhet, 2 dagar 
Under sista modulen lyfter vi fram praktiska modeller och verktyg för verksamhetsutveckling och belyser utmaningar från din vardag med hjälp av lärdomar från modul 1 och 2. Vi går tillbaka och tittar på din handlingsplan från modul 2 och du får möjlighet att reflektera över hur den fullföljts och du skapar en ny handlingsplan för vidareutveckling av ditt personliga ledarskap.

”Modernt ledarskap har gett mig en ökad självkännedom och värdefulla insikter som jag dagligen har nytta av som chef.” 
- Jonas Ström, tandläkare och delägare Ströms Tandläkeri

"Kursen gav mig fördjupade insikter i hur jag fungerar som person och som ledare.Jag fick också kunskaper kring hur jag kan bemöta gruppdynamik och medarbetare i olika situationer."
- Magnus Edlund, läkare, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef Ekerö vårdcentral

"Jag tog mig an utmaningen med personalansvar utan att på riktigt inse vidden av vad det innebar. För mig var det en befrielse att få veta att jag inte är ensam om mina bekymmer och problem i vardagen. Utbildningen gav mig självinsikt och modet att, på djupet, bättre acceptera vem och hur jag är. Det spiller över i hur jag kommunicerar och prioriterar i mitt liv, Jag har blivit mer analytisk och ser på organisationen ur ett helt annat perspektiv. Dessutom är jag idag en bättre lyssnare och mer bekväm med tidigare känslosamma och obehagliga situationer. Jag reagerar nu på press med mer lugn och självförtroende."
- Pierre Sohlberg, tandläkare verksamhetschef, Tandvården Klaffbron

Datum Modul 1: 13-15 september
Modul 2: 29 nov-1 december
Modul 3: 8-9 februari 2024
Plats Noors Slott, Stockholm
Föreläsare Joakim Matsson
Chef ledarutveckling,
Praktikertjänst
Målgrupp Chefer och verksamhetsansvariga
Kursavgift per deltagare 4 900 kr/månad i 12 månader

Övriga uppgifter Logi och måltider tillkommer. Utbildningen genomförs på konferensgård där alla deltagande förväntas övernatta för att nyttja tiden maximalt.
Kursansvarig Isabelle Körner Johnsson
isabelle.korner@ptj.se
010-128 7125

 

Läs mer och anmäl dig till kursen här.