en bild

Test: Modern bettfysiologi

STOCKHOLM, PRAKTIKERTJÄNST KONTOR
Datum: Fredag 11/11

Bettfysiologi skiljer sig från annan tandvård. Patienterna kan ofta vara krävande och behandlingen upplevas som svår att förutsäga. Det leder till att många tandläkare känner frustration. Under dagen tar vi avstamp i ett antal patientfall och diskuterar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av TMD-patienter i allmäntandvården.

Kursen uppdaterar dig i ämnet bettfysiologi och rustar dig med kunskap som gör det enklare och roligare att utreda och behandla TMD-patienter i den egna kliniken. Efter genomförd kurs ser du med nya ögon på dina TMD-patienter och har lättare att sortera vilka patienter som sannolikt kräver remiss till specialist. Du lär dig tips och tricks som underlättar vardagen och kan efter kursen med god förutsägbarhet sätta in lämplig behandling beroende på diagnos och patient.

Föreläsare Einar Hansson, övertandläkare och specialist i bettfysiologi, Jönköping
Målgrupp Tandläkare
Kursavgift 6 300 kr (Praktikertjänst)
7 875 kr (övriga, inkl moms)
Övriga uppgifter Lunch och fika ingår i kursavgiften
Kursansvarig Linnea Svensson
linnea.svensson@ptj.se
010-128 00 93


Läs mer och anmäl dig till kursen här.