en bild

Bokningsvillkor

Här hittar du all information om våra bokningsvillkor.

Alla är välkomna att gå våra kurser

All offentlig och privat vård- och tandvårdspersonal är varmt välkomna på de flesta av våra utbildningar. Praktikertjänsts konceptutbildningar Logos och ADDERA är exempel på utbildningar som endast är avsedda för medarbetare i Praktikertjänst AB.

Kursanmälan och bekräftelse

Som medarbetare i Praktikertjänst AB anmäler du dig via Utbildningsportalen. Du som inte är det anmäler dig via www.ptj.se/utbildning. Anmälan är bindande och därför är det viktigt att den är godkänd av verksamhetsansvarig. Efter anmälningstidens slut skickas information ut om kursen verkställs eller inte till din e-postadress. Vänta med eventuella resebokningar tills du har fått en bekräftelse på att kursen verkställs.

Kurserna

I god tid innan kursstart får du information om kursen och kursprogram. Du bokar själv resor till och från kurstillfällen som förläggs i Sverige. Kostnad för kost och logi tillkommer om inget annat anges. Till våra utlandskurser erbjuder vi ett komplett rese- och logipaket om inget annat anges. En kursdag (heldag) omfattar minst 6 kurstimmar. 

Vid återbud

Eftersom din kursanmälan är bindande tar vi alltid ut en administrationsavgift på 500 kr oavsett när du avbokar ditt deltagande. För utlandskurser är administrationsavgiften 1 000 kr. Kursavgift samt eventuella kostnader för rese- och logipaket kan du avboka kostnadsfritt senast det datum som står i den specifika bekräftelsen som skickas ut för respektive kurs. Avboka genom att mejla till respektive kursansvarig eller utbildning@ptj.se. Avbokningen ska bekräftas skriftligen av kursansvarig innan den är fullgod.

Avbokning på grund av sjukdom

MEDARBETARE I PRAKTIKERTJÄNST AB
Alla medarbetare i Praktikertjänstkoncernen omfattas av en tjänstereseförsäkring genom AIG. Om du på grund av sjukdom behöver avboka dig efter sista avbokningsdagen* har du möjlighet att pröva din rätt till ersättning hos AIG. Tjänstereseförsäkringen täcker icke avbokningsbara resekostnader och researrangemang för maximalt 30 000 kr per biljett omdu eller en nära anhörig blir sjuk eller

  • en nära anhörig avlider eller
  • annan oförutsedd händelse inträffar


Detta förutsätter att du har läkarintyg från en läkare som uttryckligen avråder dig från att resa. Vid eventuella frågor vänligen se försäkringssidorna på Praktikertjänsts intranät.

EJ MEDARBETARE I PRAKTIKERTJÄNST AB
Vid återbud på grund av sjukdom, vänligen vänd dig till ditt försäkringsbolag.

Kursavgiften

För Praktikertjänsts medarbetare interndebiteras kursavgiften i samband med kursen. För ej medarbetare i Praktikertjänst faktureras kursavgiften inkl. 25% moms.

Sponsorer och medverkande leverantörer

Alla kurser är företagsoberoende om inte annat anges och föreläsarna speglar alltid för- och nackdelar med olika material och utrustning. Sponsring kan förekomma på en del kurser i form av till exempel övningsmaterial. Eventuellt medverkande företag framgår då alltid i kurspresentationen.

Kursintyg och kurshistorik i Utbildningsportalen

Kursintyg utfärdas till alla deltagare som fullföljt kursen och finns att hämta digitalt i utbildningsportalen. Vid avslutad anställning finns din kurshistorik och personuppgifter kvar i utbildningsportalen 1 år. 

Force majeure

Vi reserverar oss för eventuella merkostnader och prisförändringar som förorsakas av händelser utanför vår kontroll.

Vid utlandskurser reserverar vi oss även för ändringar av flygtider och flygbolag som förorsakas utav flygbolaget eller andra yttre omständigheter. 

Om föreläsare på grund av oförutsedd händelse, utom föreläsarens eller Praktikertjänsts kontroll, är förhindrad att genomföra planerad kurs förbehåller sig Praktikertjänst rätten att sätta in annan föreläsare, alternativt att ställa in kursen. Praktikertjänst begränsas till återbetalning av eventuell erlagd kursavgift. Praktikertjänst förbehåller sig också rätten att kunna byta kurslokal vid oförutsedda händelser.

Kursarrangör

Praktikertjänst AB Utbildning är kursarrangör och ansvarar för kursernas planering, genomförande och uppföljning. Se kontaktinformation på respektive kurs.

* Sista avbokningsdag för respektive kurs hittar du i bokningsbekräftelsen som skickats till din e-postadress.