en bild

Bokningsvillkor

Här hittar du all information om våra bokningsvillkor.

Alla är välkomna att gå våra kurser

All offentlig och privat vård- och tandvårdspersonal är varmt välkomna på de flesta av våra utbildningar. Praktikertjänsts konceptutbildningar Logos och ADDERA är exempel på utbildningar som endast är avsedda för anställda i Praktikertjänst AB.

Kursanmälan och bekräftelse

Som anställd i Praktikertjänst AB anmäler du dig via PTJ Akademi. Du som inte är anställd inom Praktikertjänst anmäler dig via www.ptj.se/utbildning. Anmälan är bindande och därför är det viktigt att den är godkänd av verksamhetsansvarig. Efter anmälningstidens slut får du en bekräftelse för respektive kurs till din e-postadress. Vänta med eventuella resebokningar tills du har fått en bekräftelse. 

Kurserna

I god tid innan kursstart får du information om kursen och kursprogram. Du bokar själv resor till och från kurstillfällen som förläggs i Sverige. Kostnad för kost och logi tillkommer om inget annat anges. Till våra utlandskurser erbjuder vi ett komplett rese- och logipaket om inget annat anges. En kursdag (heldag) omfattar minst 6 kurstimmar. 

Vid återbud

Eftersom din kursanmälan är bindande tar vi alltid ut en administrationsavgift på 500 kr oavsett när du avbokar ditt deltagande. För utlandskurser är administrationsavgiften 1000 kr. Kursavgift samt eventuella kostnader för rese- och logipaket kan du avboka kostnadsfritt senast det datum som står i den specifika bekräftelsen som skickas ut för respektive kurs. Avboka genom att mejla till respektive kursansvarig eller utbildning@ptj.se. Avbokningen ska bekräftas skriftligen av kursansvarig innan den är fullgod.

Avbokning på grund av sjukdom

ANSTÄLLDA I PRAKTIKERTJÄNST AB
Alla anställda inom Praktikertjänstkoncernen omfattas av en tjänstereseförsäkring genom AIG. Om du på grund av sjukdom behöver avboka dig efter sista avbokningsdagen* har du möjlighet att pröva din rätt till ersättning hos AIG som Praktikertjänst AB samarbetar med. Tjänstereseförsäkringen täcker icke avbokningsbara resekostnader och
researrangemang för maximalt 30 000 kr per biljett om

  • du eller en nära anhörig blir sjuk eller
  • en nära anhörig avlider eller
  • annan oförutsedd händelse inträffar

 

Detta förutsätter att du har läkarintyg från en läkare som uttryckligen avråder dig från att resa. Vid eventuella frågor vänligen kontakta försäkringsavdelningen direkt på forsakring@ptj.se eller 010-128 44 00.

EJ ANSTÄLLDA I PRAKTIKERTJÄNST AB
Vid återbud på grund av sjukdom, vänligen vänd dig till ditt försäkringsbolag.

Försäkring för ej Praktikertjänstanställda

Vi ber våra deltagare som inte är anställda i Praktikertjänst AB att se över sin reseförsäkring samt avbeställningsskydd i god tid innan kursstart.

Kursavgiften

För Praktikertjänstanställda interndebiteras kursavgiften i samband med kursen. För ej anställd i Praktikertjänst faktureras kursavgiften inkl. 25% moms.

Sponsorer och medverkande leverantörer

Alla kurser är företagsoberoende om inte annat anges och föreläsarna speglar alltid för- och nackdelar med olika material och utrustning. Sponsring kan förekomma på en del kurser i form av till exempel
övningsmaterial. Eventuellt medverkande företag framgår då alltid i kurspresentationen.

Kursintyg och kurshistorik i PTJ Akademi

Kursintyg utfärdas till alla deltagare som fullföljt kursen och finns att hämta digitalt i PTJ Akademi. Vid avslutad anställning finns din kurshistorik och personuppgifter kvar i PTJ Akademi under 1 år. 

Force majeure

Vi reserverar oss för eventuella merkostnader och prisförändringar som förorsakas av händelser utanför vår kontroll.

Om föreläsare på grund av oförutsedd händelse, utom föreläsarens eller Praktikertjänsts kontroll, är förhindrad att genomföra planerad kurs förbehåller sig Praktikertjänst rätten att sätta in annan föreläsare, alternativt att ställa in kursen. Praktikertjänst begränsas till återbetalning av eventuell erlagd kursavgift. Praktikertjänst förbehåller sig också rätten att kunna byta kurslokal vid oförutsedda händelser.

Kursarrangör

Praktikertjänst AB Utbildning är kursarrangör och ansvarar för kursernas planering, genomförande och uppföljning. Se kontaktinformation på respektive kurs.