en bild

Intensivkurs ledarskap

Utbildning i ledarskap för dig inom PTJ

BERGENDAL, SOLLENTUNA 
Datum: Flera tillfällen 2023

Grundläggande utbildning i ledarskap för dig inom Praktikertjänst

Utbildningen syftar till att stärka ditt självförtroende i rollen som ledare. Detta åstadkoms genom en ökad förmåga att förstå och leda dig själv och andra. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv feedback.

Vi berör sambandet mellan den gruppdynamik som råder i ett team och kopplingen till ledarskapet samt hur du genom ett situationsanpassat ledarskap kan utveckla både individer och grupper.

Praktiska verktyg blandas med upplevelsebaserade övningar och korta teoriblock.

Föreläsare

Joakim Matsson, chef
ledarutveckling, Praktikertjänst

Helena Wielinder, lednings-
och organisationsutvecklare 

Målgrupp Verksamhetschefer och andra chefer med personalansvar
Kursavgift 9 900 kr (Praktikertjänst)
12 400 kr (övriga, inkl moms)
Övriga uppgifter Kostand för mat,resa och logi tilllkommer.
Kursansvarig Katarina Håkansson
katarina.hakansson@ptj.se
010 128 40 44

 

Läs mer och anmäl dig till kursen här.