en bild

ADDERA

ÖKA DELAKTIGHETEN, ARBETSGLÄDJEN OCH LÖNSAMHETEN PÅ DIN MOTTAGNING


Datum: Flertal datum hösten 2023

Målet med ADDERA är att skapa bättre struktur och kommunikation
i det dagliga arbetet så att stressen minskar och lönsamheten
ökar. Programmet består av tre workshoppar som fokuserar på
grundbultarna i en välmående, modern och framgångsrik tandvårdsmottagning.
Ni som team kan välja att gå programmet i sin
helhet eller välja ut den eller de workshoppar ni behöver mest.

Workshop 1 - Effektivitet och lönsamhet

  • Tidboksplanering
  • Prissättning
  • Behandlingsprocess
  • Arbetsflöden för effektiv arbetsdag

 

Workshop 2 - Ett högpresterande team

  • Nycklar till engagemang och arbetsglädje
  • ”Den goda kommunikationen”
  • Konflikthantering och konstruktiv feedback
  • Effektiva möten

 

Workshop 3 - Hemligheten bakom Sveriges nöjdaste patienter

  • Det optimala patientomhändertagandet
  • Individ- och teamutveckling

 

                                         1 TILL 5 DELTAGARE                FLER ÄN 5 DELTAGARE

3 WORKSHOPPAR      5 600 kr/person/Workshop             5 300  kr/person/Workshop
2 WORKSHOPPAR      5 900 kr/person/Workshop             5 600  kr/person/Workshop
1 WORKSHOP             6 200 kr/person/Workshop             5 900  kr/person/Workshop

Föreläsare Flertal föreläsare
Målgrupp Tandvårdsteam
Kursavgift Se prisuppgifter ovan
Övriga uppgifter Kost och logi tillkommer
Kursansvarig Katarina Håkansson
katarina.hakansson@ptj.se
010 128 40 44

 

Läs mer och anmäl dig till workshop 1

Läs mer och anmäl dig till workshop 2

Läs mer och anmäl dig till workshop 3