en bild

Intensivkurs ledarskap ST

BERGENDAL, SOLLENTUNA
Datum: 30 JANUARI- 01 FEBRUARI, 2023

Som läkare kommer du i så gott som alla situationer behöva agera som ledare. Det gäller inte bara i akutrummet, eller på arbetsplatsen utan även i rummet med patienten eller när du leder samverkan och SIP möten. Att ha god förståelse kring dina egna beteenden, hur de påverkas av tex stress och konflikter kommer du ha stor nytta av oavsett var du jobbar.  

Välkommen till Praktikertjänsts ledarskapskurs för ST-läkare i allmänmedicin. Under 3 dagar kommer du tillsammans med andra ST-läkare i Praktikertjänst, fördjupa dig inom ledarskap och vårdens organisation och styrning. Målet är att du ska få bättre förståelse för dig själv som ledare, och få mer kunskaper som du kan använda när du leder andra.  

Utbildningens första två dagar syftar till att stärka din förmåga och trygghet som ledare genom ökad självinsikt och förståelse för hur du effektivt leder team och medarbetare. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv feedback. Dag tre fördjupar vi oss i sjukvårdens organisation och styrning inkl politiska och ekonomiska styrsystem och hela eftermiddagen ägnar vi åt patientsäkerhetet. Vi hoppas att du efter dessa dagar utöver ett nätverk av andra läkare i bolaget även lämnar med en större förmåga och starkare känsla kring din förmåga som ledare.

Föreläsare Flertalet föreläsare
Målgrupp ST läkare
Kursavgift 8 500 kr (Praktikertjänst)
Övriga uppgifter Kost och logi tillkommer
Kursansvarig Katarina Håkansson
katarina.hakansson@ptj.se
010 128 40 44

 

Läs mer och anmäl dig till kursen här.