en bild

Intensivkurs ledarskap ST

BERGENDAL, SOLLENTUNA
Datum:15 - 17 JANUARI, 2024

Som läkare kommer du i så gott som alla situationer behöva agera som ledare. Det gäller inte bara i akutrummet, eller på arbetsplatsen utan även i rummet med patienten eller när du leder samverkan och SIP möten. Att ha god förståelse kring dina egna beteenden, hur de påverkas av tex stress och konflikter kommer du ha stor nytta av oavsett var du jobbar.  

Välkommen till Praktikertjänsts ledarskapskurs för ST-läkare i allmänmedicin. Under 3 dagar kommer du tillsammans med andra ST-läkare i Praktikertjänst, fördjupa dig inom ledarskap och vårdens organisation och styrning. Målet är att du ska få bättre förståelse för dig själv som ledare, och få mer kunskaper som du kan använda när du leder andra.  

Utbildningens första två dagar syftar till att stärka din förmåga och trygghet som ledare genom ökad självinsikt och förståelse för hur du effektivt leder team och medarbetare. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv feedback. Dag tre fördjupar vi oss i sjukvårdens organisation och styrning inkl politiska och ekonomiska styrsystem och hela eftermiddagen ägnar vi åt patientsäkerhetet. Vi hoppas att du efter dessa dagar utöver ett nätverk av andra läkare i bolaget även lämnar med en större förmåga och starkare känsla kring din förmåga som ledare.

Föreläsare Flertalet föreläsare
Målgrupp ST läkare
Kursavgift 8 500 kr (Praktikertjänst)
Övriga uppgifter Kost och logi tillkommer
Kursansvarig Katarina Håkansson
katarina.hakansson@ptj.se
010 128 40 44

 

Läs mer och anmäl dig till kursen här.

 

Tidigare deltagare beskriver utbildningen med orden: 

”Bra gruppstorlek. Tydliga och lagom många verktyg som gör att det går att börja arbeta praktiskt med detta direkt. Deltagare och kursledare som verkligen bjöd på sig själva, vågade vara ärliga samt gav många tankeväckande exempel. Inspirerande diskussioner. Ökade intresset att lära sig ännu mer. Nya kontakter inom koncernen både från huvudkontoret samt ST-kollegor. Ökad känsla av hur viktigt detta arbete är för att möjliggöra goda arbetsförutsättningar samt ge god vård till våra patienter.”

 

”Lära känna sig själv bättre och varför man kan tänkas agera som man gör. Större förståelse för gruppdynamik. Dag tre med fokus på politik, ekonomi och ledning var mycket intressant. Denna kurs borde alla ST-läkare gå!”