en bild

Kom igång med arbetet i ledningssystemet

På denna kurs kommer vi under två inspirerande dagar gå igenom hur ledningssystemet är uppbyggt och tillsammans skapar en fungerande modell för arbetet under året för just din verksamhet.

Praktikertjänst kontor, Stockholm
Datum: 9-10 oktober

Nääs Fabriker, Göteborg
Datum: 13-14 november

Att arbeta i ledningssystem är ett krav från våra myndigheter. För att minska verksamhetens enskilda arbete har Praktikertjänst skapat ett ledningssystem där det mesta av kraven redan finns. Det är uppbyggt av flera olika system och innehåller bl.a. en årskalender med de aktiviteter som ska genomföras under året.

På denna teamkurs kommer vi under två inspirerande dagar gå igenom hur ledningssystemet är uppbyggt och tillsammans skapar en fungerande modell för arbetet under året för just din verksamhet. Vi varvar teoretiska moment med rent praktiskt arbete under handledning. Ta tillfället i akt att ställa alla de där frågorna du undrat över!

Innehåll

  • Ansvarsfördelning av arbetsuppgifterna i ledningssystemet
  • Lokala dokument som ska finnas på verksamheten
  • Riskbedömningar av kemikalier
  • Genomföra egenkontroll
  • Avvikelsehantering
Föreläsare Kvalitetshandläggare Ett
ledningssystem, Praktikertjänst
Målgrupp Tandvårdsteam och hälso-
och sjukvårdsteam.
Kursavgift per deltagare 5 500 kr (Praktikertjänst)

Övriga uppgifter Alla deltagare behöver ha med sig en dator med Office-paketet lokalt installerat.

Förberedelsearbete görs innan kursstart. Information kring detta skickas ut.
Kursansvarig Isabelle Körner Johnsson
isabelle.korner@ptj.se
010-128 7125

 

Läs mer och anmäl dig till kursen här.