en bild

Kom igång med arbetet i ledningssystemet - För team

På denna teamkurs kommer vi under två inspirerande dagar gå igenom hur ledningssystemet är uppbyggt och tillsammans skapar en fungerande modell för arbetet under året för just din verksamhet.

Hotel J, Stockholm
Datum: Torsdag 2 - fredag 3 februari

Hotel Skansen, Båstad
Datum: Torsdag 20 - fredag 21 april

Att arbeta i ledningssystem är ett krav från våra myndigheter. För att minska verksamhetens enskilda arbete har Praktikertjänst skapat ett ledningssystem där det mesta av kraven redan finns. Det är uppbyggt av flera olika system och innehåller bl.a. en årskalender med de aktiviteter som ska genomföras under året.

På denna teamkurs kommer vi under två inspirerande dagar gå igenom hur ledningssystemet är uppbyggt och tillsammans skapar en fungerande modell för arbetet under året för just din verksamhet. Vi varvar teoretiska moment med rent praktiskt arbete under handledning. Ta tillfället i akt att ställa alla de där frågorna du undrat över!

Vänligen observera att detta är en teamkurs som är ämnad att gå med hela teamet, 3-5 deltagare. Har ni inte möjlighet att gå hela teamet samtidigt, kika gärna in kursen som är speciellt framtagen för enstaka teammedlemmar här.

Innehåll

  • Ansvarsfördelning av arbetsuppgifterna i ledningssystemet
  • Lokala dokument som ska finnas på verksamheten
  • Riskbedömningar av kemikalier
  • Genomföra egenkontroll
  • Avvikelsehantering
Föreläsare Marie Grunnesjö
kvalitetschef,
Praktikertjänst
Målgrupp Tandvårdsteam och hälso-
och sjukvårdsteam.

Team på 3-5 deltagare.
Kursavgift per deltagare 5 500 kr (Praktikertjänst)

Övriga uppgifter Alla i teamet behöver ha med sig en dator med Office-paketet lokalt installerat.

Förberedelsearbete görs innan kursstart. Information kring detta skickas ut.
Kursansvarig Linnea Svensson
linnea.svensson@ptj.se
010-128 0093

 

Läs mer och anmäl dig till kursen här.