en bild

Logos 2023

Logos är ett odontologiskt efterutbildningsprogram som årligen håller dig uppdaterad på det senaste inom odontologin och breddar din kunskap inom de olika ämnena. Utöver de kunskaper våra erfarna föreläsare förmedlar träffar du även kollegor och skapar nätverk för fortsatt kunskaps - och erfarenhetsutbyte.

BETTFYSIOLOGI
Även om vi i tandvården blivit bättre på att diagnostisera huvudvärk och orofacial smärta, finns det bevis för både underdiagnostik och underbehandling. I bettfysiologi får du i fallpresentationer träna blicken för att lätt hitta faktorer i bettet och behandlingsalternativ. Vi tittar närmare på metoder för att bedöma vem som är riskpatient och enkla sätt att göra patienterna medvetna om sin problematik.


PARODONTOLOGI
Det är viktigt att diagnostisera kliniska tecken på patologi tidigt för att kunna påverka patientens hälsa på sikt. Kursen tar bland annat upp diagnostik, riskbedömning, den nya klassificeringen av de parodontala och peri-implantära sjukdomarna och vikten av beteendeförändring hos patienten. Även olika behandlingsstrategier kring icke-kirurgisk och kirurgisk behandling samt bettstabiliserande åtgärder.

Föreläsare Ann-Marie Roos Jansåker
Docent, odontologie doktor,
specialist
parodontologi

Marie Tullberg
Specialist bettfysiologi och
parodontologi 
Målgrupp Hela tandvårdsteamet
Kursavgift 5 500 kr (Praktikertjänst)

Övriga uppgifter För alla kursdatum och orter, klicka på länken längst ner på sidan
Kursansvarig Isabelle Körner Johnsson
isabelle.korner@ptj.se
010-128 7125

Katarina Håkansson
katarina.hakansson@ptj.se
010-128 4044

 

Läs mer och anmäl dig till kursen här.

Marie Tullberg, Specialist i bettfysiologi och parodontologi

Ann-Marie Roos Jansåker, Docent, odontologie doktor, specialist i parodontologi