en bild

Protetiska behandlingsmetoder och kliniska ställningstaganden

Det gamla, det nya eller både och?

SORRENTO, ITALIEN
Datum: Tisdag 18 - Söndag 23 april

Det är särskilt spännande att vara tandläkare nu när utvecklingen av material och teknik går så rasande snabbt. Men samtidigt som utvecklingen inspirerar och ger oss många nya möjligheter, ställer den också stora krav på att vi följer med och håller oss uppdaterade.

Nya protetiska behandlingsmetoder i kombination med nya material tvingar oss ofta att ta ställning till om vi ska byta ut gamla trotjänare, som till exempel metallkeramik mot nya materialkombinationer som vi inte alls känner till lika bra. Samtidigt har våra patienter många gånger äldre konstruktioner som duger ännu ett tag, men som vi nu planerar att kombinera med nya protetiska konstruktioner.

Olika ocklusala material slits i olika grad mot varandra vilket gör att bettet med tiden får ett ojämnt slitage. Till detta kommer attrition och erosion, vilket kan medföra att ett i från början harmoniskt bett med åren lätt hamnar i otakt där tänder belastas olika mycket. Det är lätt att bygga helt nya bett utan att behöva ta ställning till inbyggda fel i ett befintligt restbett, men hur tänker vi när vi värderar gammalt för att kunna kombinera det med nytt och hur gör vi?

• Det djupa bettets problematik.
• Vilken typ av artikulation skall man välja?
• Vilken roll spelar underkäkens ocklusionsplan?
• Olika sätt att ändra kraftriktningen så att tänder, cementfog och konstruktioner håller.
• Protetisk profylax – för att slippa hamna i den svåra och riskfyllda protetiken.
• Moderna protetiska material och metoder, metall eller keram?
• Intraoral skanning och CAD i den protetiska vardagen vs konventiolla metoder.
• Cementval och cementringtekniker
• Färg och optiska egenskaper

Kursen mål är att kursdeltagarna ska få kunskaper om hur man med traditionella och nya behandlingsmetoder kan rehabilitera bett med små och stora behandlingsbehov, helt nya rekonstruktioner eller hur man bevarar restbett eller delar av restbett, anpassar till och kombinerar det belastningsmässigt till nya rekonstruktioner. Målet med kursen är också att ge en ökad insikt i hur människans bett fungerar så att vi tydligare ser vilka krafter som råder i bettet och vilka krafter som är riskfyllda. Med det som plattform kan protetiska behandlingar bli enklare, roligare och säkrare. Kursdeltagarna ska även få kunskap om den kliniska arbetsgången för olika fallexempel som presenteras under kursen, kunskap som ska kunna appliceras direkt i den kliniska vardagen.

Föreläsare Annika Torbjörner
Specialist i oral protetik,
Göteborg

Per Vult von Steyern
Professor och övertandläkare,
Malmö
Målgrupp Tandvårdsteamet
Kursavgift per deltagare 16 000 kr (Praktikertjänst)
20 000 kr (övriga, inkl moms)
Övriga uppgifter Logi, måltider samt övriga kringarrangemang tillkommer
Kursansvarig Linnea Svensson
linnea.svensson@ptj.se
010-128 0093

 

Läs mer och anmäl dig till kursen här.