Kategorier för sidan Karriär

Så jobbar Praktikertjänst med digitalisering

En mer digitaliserad vård kan innebära stora fördelar för såväl patienter och vårdgivare som samhället i stort. På Praktikertjänst rullar man ständigt ut nya digitala lösningar som kan avlasta och effektivisera.

  • Text Redaktionen

Digitaliseringen stöper om en av världens viktigaste branscher. Nätläkartjänsterna bidrar till en ökad tillgänglighet för fler, och innebär en viss avlastning från de mest lättbehandlade ärendena på landets vårdcentraler. Inom Praktikertjänst satsar man samtidigt stort på den så kallat digifysiska vården där besök hos kliniker föregås av digital konsultation.

I ett samarbete med Doctrin rullas vårdkonsultationstjänsten Praktikertjänst24 ut på samtliga anslutna vårdcentraler i Sverige. Hittills har processen kommit en tredjedel på vägen.

Maria Ardstål är digitaliseringschef på Praktikertjänst. Hon ser positivt på utvecklingen.

– Målet med de digitala verktygen är först och främst att hjälpa vår vårdpersonal att effektivisera vårdflödet och frigöra tid för de patienter som faktiskt behöver fysisk vård. Då säkerställer vi att det enkla går snabbt och smidigt medan det mer utmanande förbereds och gör det fysiska mötet mer effektivt.

Chatt för beslutsunderlag

Praktikertjänst24 är i dagsläget inte en centralt styrd lösning, utan implementeras på respektive vårdcentral för deras egna listade patienter. Med en chattfunktion kan patienten beskriva sitt problem, och vårdpersonalen kan välja vilken lösning som är bäst lämpad i respektive fall – ibland kan onlinekonsultationen räcka, medan det vid andra tillfällen behövs en läkarbokning, ett psykologsamtal eller ett kompletterande videosamtal.

– Den digitala plattformen har kapacitet och möjlighet att bli hjärtat i verksamheten för att följa och förenkla i dialogen med patienten, säger Maria. Patienten kan bli mer delaktig i sin egen vård, medan informationen blir till bättre beslutsunderlag för alla som arbetar kliniskt.

Smidigare administration för tandläkare

Digitala lösningar för patienterna är dock bara ena sidan av myntet. Bakom kulisserna sker en omstöpning av det större administrativa ekosystem som samtliga mottagningar i Praktikertjänst är en del av.

– Eftersom Praktikertjänst är decentraliserat med många separata enheter är det extra viktigt att vi skapar en gemensam plattform där vi kan hålla ihop. Ur ett rekryteringsperspektiv är det viktigt att visa att vi bygger en digital och flexibel arbetsmiljö för morgondagens verksamhetschefer.

Inom tandvårdsdelen av Praktikertjänst rullas det dessutom ut ett eget journalsystem där även hanteringen av röntgenbilder är påkopplat. Patienterna kan på flertalet kliniker själva boka, omboka eller avboka sitt tandläkarbesök och vi tittar även på möjlighet med digital ingång för patienterna för att kunna ha en bättre dialog med vårdpersonalen.

Hemmamätning för kroniska sjukdomar

Trots att triagering – en första screening – av inkommande vårdfall underlättas betydligt med hjälp av digitala hjälpmedel, ligger en stor del av de största effektiviseringsvinsterna i att förbättra hanteringen av patienter med kroniska sjukdomar. Med mätningar i hemmet, som kan kopplas till vårdgivarens system, finns möjligheter till en helt ny typ av preventiv, datadriven vård med kontinuerlig uppföljning.

Inom Praktikertjänst pågår just nu flera olika experiment med instrument som patienterna kan använda hemma för att skicka in data, bland annat Astmatuner och Coala.

– Patienten har mycket kunskap om sin sjukdom som vi kan ta bättre tillvara på. Vi följer noga den här utvecklingen – om vi kan sy ihop den här typen av mätteknik med en gemensam kommunikationsplattform har det potential att skapa stora möjligheter för både vårdpersonal och patienter, avslutar Maria.

Blocks

Bli verksamhetsansvarig

Just nu har vi flera verksamheter som snart behöver en eller flera nya verksamhetschefer. Se vilken mottagning som kan passa dig.

Klicka här

PTJ Akademi

Utbildning och verksamhetsutveckling är prioriterade områden för Praktikertjänst. Vi erbjuder både kortare kurser och efterutbildningar som löper över flera år.

 

Ta nästa steg!

Spontanansökan

Vill du styra över din tid? Hos oss får du mer frihet, större inflytande, ansvar och möjlighet att växa. Är du intresserad? Få kontakt med våra rekryterare redan idag.

Klicka här