Fördelar med Praktikertjänst

Praktikertjänst drivs med en tro på entreprenörskap och individuell frihet att styra verksamheten. Vår verksamhetsmodell fokuserar på att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare att göra ett så bra jobb som möjligt för alla patienter. Genom att samordna administration kan våra delägare och verksamhetsansvariga arbeta kliniskt. Det är så vi frigör mer tid för vård.

Vi vill ha Sveriges bästa medarbetare

Att löpande vässa kompetens och kunskap är en förutsättning för att nå visionen att bli Sveriges mest attraktiva vårdbolag. Varje år utbildar PTJ Akademi cirka 3 000 vårdutövare inom tandvård och hälso- och sjukvård.

Tillsammans blir vi bättre

På åttiotalet var det tre. Idag är det fler än 40 myndigheter som utför revision och ställer krav på oss i vården, varav hälften genom aktiv tillsyn och inspektion. Det är bra för det gör vården bättre. I Praktikertjänst ska det vara lätt att göra rätt, därför håller det gemensamma kontoret koll åt dig.

Gemensamma inköp sparar pengar

Förbrukningsmaterial, utrustning, arbetskläder eller hårdvara. Inom Praktikertjänst finns mer än hundra förmånliga inköpsavtal. Det sänker en genomsnittlig mottagnings årskostnad  med sexsiffriga belopp.

En del av ett starkt varumärke

För att säkerställa synlighet i bruset har alla praktiker bolagets marknadsavdelning i ryggen som håller koll på de senaste trenderna i sociala kanaler och hjälper till med att nå ut till patienterna.

Trivs personalen trivs patienterna

Personalansvar och ledarskap upplevs ofta som en utmanande del av
chefsrollen. Inom Praktikertjänst finns tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling inom dessa och andra områden.

Trygghet för livet

En smart pensionslösning tryggar livet även efter jobbet. Med en av marknadens bästa pensionslösningar ser Praktikertjänsts pensionsavdelning
till att våra praktiker inte behöver oroa sig för tiden efter karriären och att
framtiden blir trygg.

Egen, men aldrig ensam

Som en del av Praktikertjänst finns inte bara alla specialistfunktioner på kontoret till hjälp. Man har också ett nätverk av 6 700 kollegor inom vård och tandvård att utbyta erfarenheter med. 

Värderingar är kärnan i verksamheten

Praktikertjänst har instiftat Guldhjärtat, ett pris som hyllar initiativ, medarbetare och ledare som på något sätt utmärkt sig extra för att i tanke och handling agera efter Praktikertjänsts värderingar: Professionalism, Omtanke och Nytanke.

En trygg start i bolaget

När du går in som aktieägare och verksamhetsansvarig i Praktikertjänst får du gå ett gediget introduktionsprogram som ger de
verktyg som behövs i nya rollen. Alla delägare får gå såväl chefsutbildningar som ledarskapsutbildningar tillsammans med kollegor från hela landet.
Vid varje delägares sida finns en affärscoach som stöttar med allt från stort till smått.

Trygg i chefsrollen

Att vara chef kan kännas utmanande i många situationer. Inom Praktikertjänst får alla delägare ett kvalificerat stöd inom HR-frågor som
kan användas oavsett om det handlar om arbetsrätt, krishantering, arbetsmiljö och hälsa eller rekrytering.

Blocks

Bli verksamhetsansvarig

Just nu har vi flera verksamheter som snart behöver en eller flera nya verksamhetschefer. Se vilken mottagning som kan passa dig.

Klicka här

Spontanansökan

Vill du styra över din tid? Hos oss får du mer frihet, större inflytande, ansvar och möjlighet att växa. Är du intresserad? Få kontakt med våra rekryterare redan idag.

Klicka här

Sveriges nöjdaste patienter

Vi har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis SKL och Svenskt kvalitetsindex.

Tio fördelar med att vara en del av Praktikertjänst

Vi vill vara det självklara valet för alla som arbetar eller vill arbeta i vården. Oavsett om du vill bli delägare i koncernen och få möjlighet att driva och ansvara för en av våra verksamheter eller om du väljer att gå in som anställd.

Läs mer

Tillsammans blir vi bättre

På åttiotalet var det två. Idag är det fyrtio myndigheter som kontrollerar och ställer krav på oss i vården, varav hälften genom aktiv tillsyn och inspektion. Det tycker vi är bra, för det hjälper oss att bli bättre. Hos oss ska det vara lätt att göra rätt, vi håller koll åt dig. Det är bara en av fördelarna med Praktikertjänst.