en bild

Intensivkurs ledarskap

Skräddarsydda ledarskapsutbildningar för verksamhetschefer inom vården. Det är en del av det utbildningspaket som erbjuds alla inom Praktikertjänst. Under 2020 finns möjligheten även för dig som ännu inte är en del av Praktikertjänst att gå vår populära utbildning Intensivkurs Ledarskap.

Utbildningen syftar till att stärka ditt självförtroende i rollen som ledare. Detta åstadkoms genom en ökad förmåga att förstå och leda dig själv och andra. Du får en grundläggande inblick i hur du påverkar och påverkas av andra människor, verktyg att hantera konflikter och metoder för effektiv feedback.

Vi berör sambandet mellan den gruppdynamik som råder i ett team och kopplingen till ledarskapet samt hur du genom ett situationsanpassat ledarskap kan utveckla både individer och grupper.

Praktiska verktyg blandas med upplevelsebaserade övningar och korta teoriblock.

Blocks

Sagt av tidigare kursdeltagare

"Kursen gav mig ny kunskap om mig själv och mitt ledarskap på ett sätt som är användbart för såväl mig personligen som i mitt arbete. Kursens upplägg med teori blandat med gruppövningar gav ett tilltalande och varierat innehåll med utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte vilket var inspirerande, positivt och givande."

Anna-Karin Nalerius, Verksamhetschef Östra Läkargruppen


 

”Jag tyckte att kursen var lärorik men på ett avslappnat sätt. Jag och min kollega Anna som jag driver BålstaDoktorn med gick utbildningen tillsammans. Vi har många olikheter som personer och för att vi effektivt ska kunna arbeta tillsammans mot ett gemenast mål var det bra att vi fick lära känna varandra och får en ökad förståelse för hur den andre kan se annorlunda på problem eller utmaningar. Jag kan rekommendera andra att gå den kursen som en del i en teambuildning eller när man vill få lite ny inspiration. Kort, koncis och prisvärd.”

David Zehlertz, verksamhetschef och fysioterapeut på BålstaDoktorn