en bild

Sjuksköterska intresserad av Palliativa vård

Information om arbetsplatsen

Uppdraget för specialiserad palliativ slutenvård är att vårda patienter i palliativt skede med komplexa och krävande vårdbehov. Målet är att patienterna, utifrån sina egna förutsättningar och önskemål, ska uppnå bästa möjliga symtomkontroll/lindring. Vårdformen riktar sig till patienter, oavsett diagnos från 18 år och uppåt, med ett behov av specialiserad palliativ vård i sluten vårdform. Närståendestöd är en stor del av vårt uppdrag. Är detta en utmaning som passar dig?

Adress:
Dalarövägen 6, Haninge

Arbetsuppgifter

Att arbeta personcentrerat för att patienterna, utifrån sina egna förutsättningar och önskemål, ska uppnå bästa möjliga symtomkontroll/lindring.

Arbetet innefattar att arbeta kreativt för bästa symtomlindring, att man bemästrar eller har intresse för att lära sig medicintekniska moment och apparatur och att man har god förmåga att möta patienter och närstående i sorg.

Kvalifikationer

Erfarenhet inom slutenvård alternativt att du har arbetat med patienter vid livet slut.

Personliga egenskaper

God klinisk blick och förmågan att både arbeta självständigt och i team.
Lugnt och empatiskt bemötande.

Tillbaka till Lediga tjänster