en bild

Psykolog sökes till Praktikertjänst Psykiatri

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 1900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Omsättningen är cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 9 270. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag, varav Praktikertjänst Psykiatri är ett.

Praktikertjänst Psykiatri
From mars 2018 innefattar bolaget, utöver våra tre mottagningar i Rinkeby, Spånga och Kista, stora delar av psykiatrin i nordöstra Stockholm. Praktikertjänst Psykiatri utvecklar och förbättrar ständigt specialistpsykiatrisk vård i nära samarbete med patienter, närstående och samarbetspartners. Förståelse för varje enskild individs unika historia är i fokus i kombination med att sprida evidensbaserad vård och skapa effektiva vårdflöden. Verksamheten karaktäriseras av professionalitet, flexibilitet och korta beslutsvägar.

Information om arbetsplatsen

I Rinkeby ligger sektionen för intensiv allmänpsykiatri, psykosmottagning samt akut- och jourverksamhet. Området har en mångkulturell prägel och det finns goda möjlighet att vinna kunskaper inom området transkulturell psykiatri. Denna tjänst är placerad i Sektionen för Intensiv Allmänpsykiatri, SIA-teamet.

SIA-teamets uppdrag är att erbjuda en intensifierad och flexibel vård för allmänpsykiatriska patienter. Ofta behövs flera behandlingstillfällen per vecka, både på och utanför mottagningen. Generellt är vårdprogram och riktlinjer framtagna för grupper med lägre grad av komplexitet i sjukdomsbilden än de vi arbetar med. Det gör att vi behöver ha en hög grad av pragmatiskt förhållningssätt med utgångspunkt i en tydlig vårdstruktur med tydliga individuella mål och återkommande utvärderingar av behandlingsinriktning och effektivitet. Teamarbete är grunden för vården i SIA. I teamet arbetar psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, hälsopedagog, socionom, case manager samt fysioterapeut. Det är alltid flera behandlare inkopplade på varje patient. Utöver teampatientarbetet möts behandlarna på teamkonferenser, månatliga utvecklingsmöten och i SIA:s egna kontinuerliga seminarieserie. Vi har färre patienter per behandlare för att kunna erbjuda en mer tät och intensiv kontakt. Enhetschef och teamsamordnare är psykologer.

Adress:
Rinkebysvängen 70 A, 4 tr, Spånga

Arbetsuppgifter

Som psykolog i SIA-teamet kommer du att ha en viktig och framträdande roll. Du kommer att:

-Tillsammans med övriga psykologer och läkare ansvara för nybesöksutredning och bedömning inom ramen för BAS-utredning och ansvara för att utforma en initial behandlings- och åtgärdsprioritering.
-Bedriva psykologisk behandling, individuellt och i grupp
-Utföra neuropsykologiska utredningar
-Handleda personal
-Delta i internutbildning av personal
-Vara delaktig i metodutveckling och kvalitetssäkring av psykologisk behandling

Kvalifikationer

Vi söker en driven psykolog med intresse för teamarbete, verksamhetsutveckling och som känner sig trygg i att arbeta utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv.
Meriterande är specialistkompetens eller psykoterapeutbildning KBT. Önskvärt med erfarenhet från specialistpsykiatrin.

Personliga egenskaper

Extra plus är om du gillar att vara en del av ett socialt team med hög grad av psykologisk trygghet, något som kännetecknar just SIA-teamet.

Tillbaka till Lediga tjänster