en bild

Psykolog och psykoterapeut till Telefonplans VC

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 1 900 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister.
Omsättningen är cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare ungefär 9 270. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag.

Bättre vård för bättre liv

Information om arbetsplatsen

Telefonplans Vårdcentral öppnade hösten 2012 och har sedan dess vuxit snabbt med många nyinflyttade och en ung befolkning med många barnfamiljer i området. Vi har nu knappt 8300 listade patienter och en personalgrupp på 15 anställda. Lokalerna är nybyggda, ljusa och fräscha och vi dokumenterar i journalsystemet Take Care.

Se arbetsplatsen på en karta (öppnas i nytt fönster)

Adress:
Telefonvägen 30, Hägersten

Arbetsuppgifter

Som psykolog och/eller leg. psykoterapeut fyller du en viktig funktion i vårt team för första linjens omhändertagande av psykisk ohälsa i primärvården. Du samarbetar med mottagningens läkare och övrig personal kring tidigt omhändertagande av våra patienter med ångesttillstånd, förstämningssyndrom samt stressrelaterade tillstånd. Vi har även en rehabiliteringskoordinator knuten till vårdcentralen för smidigare handläggning av sjukskrivningsärenden. Ytterligare information om ramarna för uppdraget finns bl.a. på:

https://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/vardavtal/lov-vardval-stockholm/huslakarverksamhet/psykosociala-insatser/

Kvalifikationer

Leg psykolog. En av tjänsterna kan erbjudas till en leg. psykoterapeut eller steg-1-utbildad (KBT)psykoterapeut med annan för avtalet godkänd grundutbildning. Tidigare erfarenhet av psykiatrisk diagnostik eller arbete inom psykiatrisk vård är meriterande. Även tidigare arbete på vårdcentral inom primärvårdens psykosociala uppdrag är en merit.

Personliga egenskaper

Vi värdesätter framför allt dina egenskaper som teammedlem i personalgruppen. Du kan både bistå med bedömningar och vara effektiv i kortare psykoterapeutiska terapikontakter (5-10 besök). Vi tror att en modell av arbetssätt liknande IBH (integrerad beteendehälsa) kan passa hos oss.

https://www.psykologforbundet.se/foreningar-och-natverk/natverk/Natverk-for-primarvardspsykologer/antologi/integrerad-beteendehalsa---problemlosare-i-primarvarden/

Tillbaka till Lediga tjänster