en bild

Leg. Sjuksköterska till PTJ Psykiatri Rinkeby

Praktikertjänst Psykiatri AB

Praktikertjänst Psykiatri AB
From mars 2018 innefattar bolaget, utöver våra tre mottagningar i Rinkeby, Spånga och Kista, stora delar av psykiatrin i nordöstra Stockholm. Praktikertjänst Psykiatri utvecklar och förbättrar ständigt specialistpsykiatrisk vård i nära samarbete med patienter, närstående och samarbetspartners. Förståelse för varje enskild individs unika historia är i fokus i kombination med att sprida evidensbaserad vård och skapa effektiva vårdflöden. Verksamheten karaktäriseras av professionalitet, flexibilitet och korta beslutsvägar. Närområdet har en mångkulturell prägel och det finns rika möjligheter att vinna fördjupad kunskap inom transkulturell psykiatri.

Information om arbetsplatsen

Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby erbjuder specialistpsykiatrisk vård till boende i Spånga/Tensta samt Rinkeby/Kista. På mottagningen i Rinkeby ligger Psykosenheten, fördelad på tre behandlingsteam inriktade mot specialiserad utredning och behandling vid nydebuterad psykos och redan konstaterade schizofrenispektrumsyndrom. På mottagningen ligger även sektionen för intensiv allmänpsykiatri samt jour- och akutverksamhet med tillgänglighet kvällar och helger.

Denna sjukskötersketjänst är förlagd dagtid i ett av våra psykosteam. Här kommer du att få en spännande och varierande tjänst med trevliga kollegor! Som sjuksköterska fyller du en nyckelfunktion i samordning av patientens vård, omsorg och behandling. Övergripande målsättningar i behandlingsarbetet är att höja livskvalitet, förhindra återinsjuknande och verka för social- och arbetsmässig rehabilitering. Psykosteamen i Rinkeby arbetar utifrån modellen Flexibel Assertive Community Treatment (f-ACT) och som sjuksköterska kommer du få möjligheter att delta i utvecklingsarbetet kring detta arbetssätt.

Adress:
Rinkebysvängen 70 A, 4 tr, Spånga

Arbetsuppgifter

Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i psykiatrisk vård som medicindelning/administrering, psykiatrisk omvårdnad, psykoedukativa insatser, motivationsarbete. Du har även uppdraget som fast vårdkontakt för ett antal egna patienter där du svarar för samordning av vård- och behandlingsinsatser och samverkan med vårdgrannar. Övriga insatser kan beroende på förkunskaper och intresse röra sig om familj- och nätverksarbete, gruppinsatser och hälsoarbete.

Kvalifikationer

Sjuksköterskeexamen är ett krav
Erfarenhet av arbete inom psykosvård är en fördel
Gärna erfarenhet av arbete med psykoedukation eller hälsoinsatser i grupp.

Personliga egenskaper

Då teamets arbetssätt präglas av flexibilitet och kollegial hjälpsamhet värdesätter vi god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Tillbaka till Lediga tjänster