en bild

Biträdande enhetschef till Dalengeriatriken

Information om arbetsplatsen

På Dalengeriatriken, beläget 10 minuter med T-bana från city, vårdar vi patienter för bland annat infektioner, hjärt-kärlsjukdomar, KOL,
diabetes, stroke och ortopediska besvär.
Intag sker via ambulans direkt från hemmet, direkt från akutmottagning och på remiss från andra
sjukhus och vårdcentraler. Snittvårdtiden är drygt en vecka.
Vi tar emot akut- och allmängeriatriska patienter.
Vi arbetar i multiprofessionella team som består av läkare, sjuksköterska, undersköterska,fysioterapeut och arbetsterapeut samt vid behov dietist och kurator.
Avdelning 72 har 24 vårdplatser med inriktning mot ortopedrehabilitering

Adress:
Åstorpsringen 6, Dalens sjukhus,Enskededalen

Adress:
Åstorpsringen 6, Enskededalen

Arbetsuppgifter

Som biträdande enhetschef är du underställd enhetschefen på avdelningen och utför delegerade arbetsuppgifter.
Stort focus på kvalitetsutveckling, förbättringsarbeten och att bidra till en god arbetsmiljö.
Tillsammans med övriga medarbetare arbetar ni för att nå uppsatta mål för att ge bästa möjliga vård till våra patienter.
Du ersätter enhetschefen vid frånvaro och är väl insatt i och följer verksamhetens rutiner, policys förordningar mm.

Kvalifikationer

Sjuksköterska gärna med lämplig specialistutbildning. Mycket god kompetens och erfarenhet både som sjuksköterska och ledare.

Personliga egenskaper

Du är en förebild och har ett positivt och professionellt förhållningssätt. Du samarbetar väl med andra och har en god kommunikativ förmåga. Du är intresserad av att vara med och utveckla verksamheten så att vi tillsammans ger den bästa möjliga vård till våra patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tillbaka till Lediga tjänster