en bild

Enhetschef till ASIH Tullinge

Information om arbetsplatsen

I ASIH vårdar vi patienter i deras hem. Vi har ett personcentrerat arbetssätt vilket t.ex. innebär att patienten och närstående är delaktiga i planeringen av vården. Det är ett självständigt och varierande arbete. Vi använder och utvecklar digitala hjälpmedel till stöd för både patient och personal. Vi är certifierade inom såväl kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt HBTQ. Det är ett mycket välfungerande team med hög kompetens med lång erfarenhet. Som nyanställd får du en god introduktion.
Tack vare stort förtroende från våra remittenter kommer arbetsplatsen att utökas och tanken är att det så småningom ska bilda två team. Lokalen utökas för närvarande vilket också innebär att den nya chefen kommer att vara med i utformningen av både lokal och nytt team.

Se arbetsplatsen på en karta (öppnas i nytt fönster)

Adress:
Nyängsvägen 3A, Tullinge

Arbetsuppgifter

Tillsammans med verksamhetschef och specialistläkaren är du en del av teamets ledning och utvecklar vården i enlighet med verksamhetens mål såväl gällande kvalitet som ekonomi. Som enhetschef ansvarar du för att vården utförs med god kvalitet samt att rutiner efterlevs och utvecklas.
Du deltar i personal- och budgetuppföljning samt arbetar med kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor på enheten och håller i arbetsplatsträffar och personalmöten. Arbetet bedrivs utifrån gällande rutiner och aktuella vårdprogram.
Som enhetschef ingår man i en chefsgrupp som samverkar i möten med verksamhetschef och stödfunktioner, vanligen varje vecka.

Kvalifikationer

Du är leg. sjuksköterska med intresse för avancerad sjukvård i hemmet, palliativ vård, vård av multisjuka. Du har stort intresse och gärna erfarenhet av chefs- och ledarskapsfrågor samt god datorvana.
B körkort är ett krav.

Personliga egenskaper

Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att leda, inspirera och motivera medarbetare och genom nära samverkan med de andra kollegorna skapa möjligheter till utveckling. Med din struktur och goda samarbetsförmåga strävar du mot resultat och god kvalitet i verksamheten.
Att du har förmåga att se händelser i ett större sammanhang, kunna tänka långsiktigt och se direkta konsekvenser av olika beslut samt är prestigelös. .
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tillbaka till Lediga tjänster