en bild

Kurator PTJ Psykiatri Rinkeby

Information om arbetsplatsen

Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby erbjuder specialistpsykiatrisk vård till boende i Spånga/Tensta samt Rinkeby/Kista. På mottagningen i Rinkeby ligger Psykosenheten, fördelad på tre behandlingsteam; ett team för utredning vid nydebuterad psykos och två team för rehabilitering och återhämtning vid konstaterade schizofrenispektrumsyndrom. På mottagningen ligger även sektionen för intensiv allmänpsykiatri samt jour- och akutverksamhet med tillgänglighet kvällar och helger.

Denna kuratorstjänst är förlagd i teamet för utredning vid nydebuterad psykos. Här kommer du att få en spännande och varierande tjänst med trevliga kollegor! Det övergripande uppdraget är stabiliserande insatser i tidigt skede och psykiatrisk utredning. Vi arbetar med hög grad av flexibilitet för att möta patienters olika behov och träffar ofta våra patienter i hemmet. Psykosteamen i Rinkeby arbetar utifrån modellen Flexibel Assertive Community Treatment (f-ACT) och som kurator kommer du få möjligheter att delta i utvecklingsarbetet kring detta arbetssätt.

Adress:
Rinkebysvängen 70 A, 4 tr, Spånga

Arbetsuppgifter

Som kurator fyller du en viktig funktion i att stödja patient och team med psykosocial utredning och samverkansinsatser med vårdgrannar och myndigheter med fokus på bl a försörjning och boendesituation (SIP). Rådgivande stöd till patient och team kring psykosociala frågor, anhörigstöd.

Kvalifikationer

Meriterande är erfarenhet inom socialtjänst, vana vid arbete med SIP och samverkan med myndigheter.

Personliga egenskaper

Intresse och engagemang för arbete med målgruppen. Självständig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Tillbaka till Lediga tjänster