en bild

Leg psykolog och teamledare till Aleris psykiatri

Information om arbetsplatsen

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Verksamheten omfattar sjukvård och radiologi i Sverige, Norge, Danmark och Litauen. Aleris Psykiatri (f.d. Praktikertjänst Psykiatri) är inne i en spännande utvecklingsfas där vi nyligen gått samman med specialistsjukvård inom Aleriskoncernen.

Aleris psykiatri består av 18 enheter i nordöstra Stockholm och Järva. Verksamheten innefattar allmänpsykiatri, psykosvård, akutverksamheter samt två slutenvårdsavdelningar på Danderyds sjukhus.

På Rinkebymottagningen finns sektionen för intensiv allmänpsykiatri (SIA), psykosmottagning samt akut- och jourverksamhet. Denna tjänst är placerad i SIA-teamet.

SIA-teamets uppdrag är att erbjuda en intensifierad och flexibel vård för allmänpsykiatriska patienter med hög grad av komplexitet i sjukdomsbilden. Detta innefattar att patienterna oftast har en eller flera diagnoser inom neuropsykiatriska tillstånd, svår affektiv sjukdom och/eller personlighetssyndrom samt låg funktionsnivå. Ofta behövs flera behandlingstillfällen per vecka, både på och utanför mottagningen. Generellt är vårdprogram och riktlinjer framtagna för grupper med lägre grad av komplexitet än de vi arbetar med. Det gör att vi behöver ha en hög grad av pragmatiskt förhållningssätt med utgångspunkt i en tydlig vårdstruktur med tydliga individuella mål och återkommande utvärderingar av behandlingsinriktning och effektivitet. Teamarbete är grunden för vården i SIA. Vi arbetar med intensifierade insatser enligt F-ACT (flexibel assertive community treatment). I teamet arbetar psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, hälsopedagog, socionom, case manager samt fysioterapeut. Det är alltid flera behandlare inkopplade på varje patient. Utöver teampatientarbetet möts behandlarna på teamkonferenser, månatliga utvecklingsmöten och i SIA:s egna kontinuerliga seminarieserie. Vi har färre patienter per behandlare för att kunna erbjuda en mer tät och intensiv kontakt.

Adress:
Rinkebysvängen 70 A, 4 tr, Spånga

Arbetsuppgifter

Som psykolog i SIA-teamet kommer du att ha en viktig och framträdande roll. Du kommer att:
-Utföra nybesöks- och basutredning. Utforma en initial behandlings- och åtgärdsprioritering.
-Bedriva psykologisk behandling, individuellt och i grupp.
-Bedriva neuropsykologisk- och personlighetsutredning.
-Handleda personal
-Delta i internutbildning av personal
-Vara delaktig i metodutveckling och kvalitetssäkring av psykologisk behandling.

Denna tjänst innefattar även en teamledarroll. Du kommer att vara enhetschef behjälplig i att organisera teamets inre arbete på ett effektivt och patientsäkert sätt. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetschef. Du kommer att vara sammankallande och ordförande på teamkonferenser och F-ACT-möten. Ansvara för vårdplatslista och väntelistor och fördelning av arbete i teamet med stöd av enhetschef. Du kommer att arbeta med utveckling av rutiner, vårdprocesser och tillsammans med enhetschef motivera, engagera och leda medarbetarna mot deras individuella utvecklingsmål samt teamets och verksamhetens mål.

Kvalifikationer

Vi söker en driven psykolog med intresse för verksamhetsutveckling och teamarbete, med god kunskap i KBT och som känner sig trygg i att arbeta, handleda och utbilda personal utifrån ett beteendeanalytiskt förhållningssätt. Du har även erfarenhet eller ett stort intresse av ledarskap och teamutveckling. Meriterande är sökande med specialistkompetens, psykoterapeututbildning inriktning kognitiv beteendeterapi samt erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar med komplexa frågeställningar.

Personliga egenskaper

Om du har lätt att samarbeta med olika professioner, är social och trygg i din roll som psykolog och ledare passar du perfekt för denna tjänsten och i SIA-teamet.

Tillbaka till Lediga tjänster