en bild

Skötare/Case manager sökes till PTJ Psykiatri

Information om arbetsplatsen

Praktikertjänst Psykiatri bedriver och utvecklar psykiatrisk specialistvård i nära samverkan med närstående, brukarorganisationer, vårdgrannar och myndigheter. Vi arbetar förebyggande och uppsökande med hög tillgänglighet och ett brett behandlingsutbud anpassat till individens behov. Praktikertjänst Psykiatri är nordens största privata psykiatriverksamhet och finns i Järva och Nordöstra Stockholm. Vår målsättning är att vara den ledande leverantören av psykiatri i Sverige med fokus på kvalitet, jämlik och evidensbaserad vård.

På Rinkebymottagningen finns sektionen för intensiv allmänpsykiatri (SIA), psykosmottagning samt akut- och jourverksamhet. Denna tjänst är placerad i SIA-teamet.

SIA-teamets uppdrag är att erbjuda en intensifierad och flexibel vård för allmänpsykiatriska patienter med hög grad av komplexitet i sjukdomsbilden. Detta innefattar att patienterna oftast har en eller flera diagnoser inom neuropsykiatriska tillstånd, svår affektiv sjukdom och/eller personlighetssyndrom samt låg funktionsnivå. Ofta behövs flera behandlingstillfällen per vecka, både på och utanför mottagningen. Generellt är vårdprogram och riktlinjer framtagna för grupper med lägre grad av komplexitet än de vi arbetar med. Det gör att vi behöver ha en hög grad av pragmatiskt förhållningssätt med utgångspunkt i en tydlig vårdstruktur med tydliga individuella mål och återkommande utvärderingar av behandlingsinriktning och effektivitet. Teamarbete är grunden för vården i SIA. Vi arbetar med intensifierade insatser enligt F-ACT (flexibel assertive community treatment). I teamet arbetar psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, hälsopedagog, socionom, case manager samt fysioterapeut. Det är alltid flera behandlare inkopplade på varje patient. Utöver teampatientarbetet möts behandlarna på teamkonferenser, månatliga utvecklingsmöten och i SIA:s egna kontinuerliga seminarieserie. Vi har färre patienter per behandlare för att kunna erbjuda en mer tät och intensiv kontakt.

Adress:
Rinkebysvängen 70 A, 4 tr, Spånga

Arbetsuppgifter

Som skötare/CM i SIA-teamet är du koordinator/Fast Vårdkontakt för egna patienter. Du kommer att ha en koordinerande funktion med ansvar för att utredning, planering och adekvata insatser genomförs och följs upp. Du kommer att arbeta med psykiatrisk omvårdnad (www. psykiatristod.se/omvardnad), individuella behandlingar samt om intresse finns även delta i gruppbehandling. Skötaren/CM arbetar tätt tillsammans med övriga professioner. I och med det utvecklade teamarbetet, veckovis handledning i psykiatriskt behandlingsarbete, deltagande i SIA-s månatliga, interna seminarieserie, interna och externa utbildningsinsatser har du gott stöd i att bedriva kvalificerat behandlingsarbete. SIA-teamet är i en aktiv utvecklingsfas och är du intresserad av verksamhetsutveckling och att leda projekt är det ett extra plus.

Kvalifikationer

Meriterande är case managerutbildning, grundläggande psykoterapiutbildning KBT samt erfarenhet från psykiatri.

Personliga egenskaper

Du behöver ha god förmåga till samordning, att skapa kontakt och samverka med vårdgrannar.

Tillbaka till Lediga tjänster