Specialistvård Etablering ÖNH knuten till Gävle eller Gävleborg till försäljning

Ersättningsetablering enligt Lagen om Läkarvårdsersättning (”nationella taxan”) inom Öron Näsa Hals finns nu till försäljning. Etableringen är inte knuten till någon befintlig klinik i dagsläget, men är geografiskt knuten till Gävle eller Gävleborg.

Adress Antal rum Patienter
Staketgatan 32 Gävle

Beskrivning

Etablering har fram till denna försäljning ägts av ÖNH-specialist Stefan Sterner som bedrivit öron-, näsa-, halsmottagning i centrala Gävle sedan 1993. Mottagningen var mycket välkänd i Gävle, region Gävleborg och norra Uppland med ett stadigt inflöde av remisser från hälsocentraler och från ÖNH-mottagningen Gävle Sjukhus. Mottagningen är inte i drift idag och det finns ingen utrustning kvar till försäljning.

Den som övertar mottagningen får ersättning enligt Lagen om Läkarvårdsersättning ("nationella taxan"). 

Sista anbudsdag: 230102

Direkt till Regionens upphandling: https://bit.ly/3qXzjiu
Vid frågor, kontakta stefan.sterner@ptj tel: 073-3450025

 

Karta