Specialistvård Etablering (LOL) invärtes medicin överlåtes, Malmö

Som delägare i Praktikertjänst får du ansvar för att driva och utveckla en mottagning inom bolaget. Just nu finns det en etablering till försäljning (LOL) inom invärtesmedicin som idag tillhör en av våra delägare som ska gå i pension. Blir du godkänd som anställd hos oss så finansierar vi köpet. Sista anbudsdag är 20190720 och förfrågningsunderlag hämtas från Region Skånes hemsida.

Adress Antal rum Patienter
Snapperupsgatan 12 Malmö

Beskrivning

Praktikertjänst har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis SKL och svenskt kvalitetsindex. Vi är stolta över att ha Sveriges nöjdaste patienter.

Som verksamhetsansvarig i Praktikertjänst har du frihet att leda och påverka en verksamhet. Du beslutar om och ansvarar för den dagliga driften av mottagningen. Utöver rollen som verksamhetsansvarig är du också delägare och har en trygg anställning från första dagen. Vi tror på frihet under ansvar och du driver verksamheten utifrån dina egna idéer och ansvarar även för kvalitet, ekonomisk utveckling och medarbetarfrågor – utan att ta privata ekonomiska risker.

Mottagningen

Invärtesmedicinsk mottagning för utredning och behandling av hypertoni, hyperlipidemi och tablettbehandlad typ 2 diabetes mellitus samt hypotyreos. Personal är leg sjuksköterska alt undersköterska som sköter patientmottagandet och kassaregistrering samt telefonkonsultering och tidbokning. Medicinsk sekreterartjänst via journalskrivning på distans köps in via konsultbolag Skrivmedix. Vi använder oss av Philips Speechmike.

Vi kontrollerar kapillärt blodsocker och urintester men övriga provtagningar sker på patientens vårdcentral före eller efter besöket.
Vi har fria nyttigheter avseende laboratorieprover och röntgenundersökningar. 

Läkarvårdstaxan för invärtesmedicin möjliggör även att mottagningen kan göra omfattande kardiologiska utredningar om sådan inriktning är av intresse.