en bild

Praktikertjänsts forskningsbidrag 2018 – bidrag som utvecklar kvaliteten och förbättrar vården

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag för 2018 har tilldelats åtta projekt inom tandvård och hälso- och sjukvård och spänner från ryggmärgsskador och digital teknik till tandkronor och utvärdering av risken för hjärt-kärlsjukdomar. Tillsammans delar de åtta projekten på 500 000 kronor.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag för 2018 har tilldelats åtta projekt inom tandvård och hälso- och sjukvård och spänner från ryggmärgsskador och digital teknik till tandkronor och utvärdering av risken för hjärt-kärlsjukdomar. Tillsammans delar de åtta projekten på 500 000 kronor.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag delas ut varje år och syftar till att stimulera vetenskapliga projekt som kan få betydelse för koncernens framtida verksamhet och utveckling.

– Praktikertjänst har delat ut forskningsbidrag i över 20 år och flera av projekten har fått praktiska implikationer och kunnat införas i vården. Många av projekten har också legat till grund för andra forskningsinsatser, och på så sätt är vi med och utvecklar idéer som ger ökat värde för både Praktikertjänst och för den svenska tandvården och hälso- och sjukvården i stort, säger Anders Jonsson, tandläkare och ordförande i Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsnämnd, och fortsätter:

- Inom Praktikertjänstkoncernen finns ett stort intresse av att forska och tänka nytt. Ansökningarna för 2018 har haft hög kvalitet och vi har tagit del av intressanta projekt som spänner över många olika områden och fält, och ansökningarna visar verkligen vilken spännande bredd som finns inom koncernen, säger Anders Jonsson.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidragstagare för 2018 är:

Namn

Organisation

Projekt

Emelie Butler

Rehab Station Stockholm

Fall efter ryggmärgsskada – incidens, fallskador och bidragande orsaker

Anders Ekfeldt

Elvans Tandläkare

Uppföljning av en ny titanbas för keramiska kronor på entandsimplantat – en prospektiv 2-4 års uppföljning

Christoffer von Essen

Cityakuten

Främre korsbandskirurgi – hur optimera och minimera negativa konsekvenser?

Tobias Holmlund

Rehab Station Stockholm

Energiomsättning efter ryggmärgsskada

Lisa Holmlund

Rehab Station Stockholm

Återgång till arbete efter ryggmärgsskada: genomförbarhet av en komplex intervention

Clovis Kastberg

Tre Tandläkare

Är förekomst av sublinguala varicer associerat med riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom samt för insjuknande i hjärt- kärl sjukdom?

Eva Persson Fondak

Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Sjuksköterskors erfarenhet av att använda digital teknik i palliativ hemsjukvård

Gunilla Wirström

Sollentuna Specialistklinik

Patientnöjdhet och effekt av sulfatfri högvolymslaxering jämfört med standard högvolymslaxering inför koloskopi - en observationsstudie