en bild
Kategorier för sidan Tandvård Karriär

Starta eget som tandläkare – tänk på detta

Du som funderar på att starta eget som tandläkare har ett fritt och varierat arbete att se fram emot. Men du står också inför en del viktiga val. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha för dig som funderar på att starta egen tandläkarpraktik. Vi beskriver också hur det är att starta eget som tandläkare inom Praktikertjänst.

Större handlingsutrymme, tid för patienten och en möjlighet att själv få forma och utveckla sin egen praktik. Det är många gånger anledningen till att tandläkare funderar på att starta en egen tandläkarpraktik. Den som vill starta eget som tandläkare kan välja att göra det i olika former:

  • Starta eget som privattandläkare
  • Starta eget genom att bli aktieägare inom Praktikertjänst


Fördelen med att vara helt privat är att du äger din egen verksamhet fullt ut. Nackdelen är att du själv behöver lägga tid på administrativa system som patienthanteringssystem, löneadministration och tidskrävande personalfrågor. Dessutom behöver du själv stå för en stor investering i allt ifrån lokal och inventarier till marknadsföring. Som privat står du själv för den privatekonomiska risken.

Fördelen med att starta egen praktik inom Praktikertjänst är att du slipper ta den ekonomiska risken, samtidigt som du har stor frihet att leda och utveckla din egen verksamhet. Hos oss är du delägare och verksamhetsansvarig på någon av våra mottagningar. Samtidigt har du tryggheten i att vara anställd. Som verksamhetsansvarig och anställd på våra enheter innebär det att du även omfattas av ekonomisk trygghet då Praktikertjänst är ledande i branschen och står för finansiell stabilitet.

Här går vi igenom de viktigaste aspekterna av att som tandläkare lämna en anställning för att starta eget. Det är så nära egen företagare du kan komma utan att behöva utsätta dig för en personlig ekonomisk risk.

Pension som privattandläkare

Som egenföretagare ansvarar du själv för att tjäna in till din pension. Du måste också kompensera den uteblivna pensionen genom eget sparande.

Som anställd och aktieägare i Praktikertjänst omfattas du av pension. Praktikertjänst har dessutom bland den högsta pensionsavkastningen av alla bolag – 30 procent över genomsnittet.

Pensionsplanen (kallad 3P) är kollektivavtalad och överenskommen mellan Praktikertjänst och arbetstagarorganisationerna (Praktikertjänsts Läkarförening och Tandläkarförening). Den liknar de stora pensionsplanerna på arbetsmarknaden men har större flexibilitet. Eftersom Praktikertjänst har upphandlat planen för samtliga praktiker har det resulterat i låga avgifter.

Här är andra fördelar med pensionsplanen:

  • Premien placeras i en trygg lösning där du inte behöver göra något. Om du är intresserad kan du istället välja att placera premien i fonder som du själv väljer
  • En gång om året finns det möjlighet om att komma överens om en extra premieinbetalning
  • Pensionskapitalet växer successivt med dina premiebetalningar och förhoppningsvis en bra avkastning
  • När du ska ta ut pensionen betalas den ut resten av livet men du kan välja att istället ta ut den under en kortare period
  • Du får automatiskt ett familjeskydd som betalas ut till dina efterlevande om du skulle avlida

 

Sjukpension

Pensionsplanen omfattar även en sjukpension som ger ett mycket bra skydd om du blir sjuk. Om du blir långvarigt sjuk kan man förenklat säga att du kan räkna med en total ersättning på cirka 90 procent av din fasta månadslön (inklusive den ersättning du får från Försäkringskassan).

Vinst och utdelning som tandläkare

När du går in som delägare så åtar du dig att köpa minst 10 aktier a 200 SEK styck. Som mest har du rätt att äga upp till 50 000 aktier. Hur många du kan köpa styrs av hur bra det går för din praktik. Som ägare och verksamhetschef bestämmer du själv hur du vill placera överskottet från verksamheten. Du kan välja att:

  • Ta ut överskottet som utdelning
  • Köpa fler aktier i Praktikertjänst
  • Höja löner och pensionsavsättningar för dig och dina medarbetare

 

Lön och semester

Som delägare och praktiker är du berättigad till sju veckors semester.

Lönen som anställd verksamhetschef förhandlar du om i samband med att du blir anställd i Praktikertjänst. När verksamheten är igång och kostnaderna för de initiala investeringarna, styr du själv vilken lön du ger dig själv och din personal. Du driver därmed verksamheten precis som om den vore din egen.

Affärscoach

Du får även en egen affärscoach som hjälper till med verksamhetsutveckling och ekonomisk rådgivning. Du får även tillgång till andra funktioner som erbjuder stöd i exempelvis marknads- och personalfrågor.

Försäkringar

Det viktigaste för en ung tandläkarverksamhet är en avbrottsförsäkring. Den täcker klinikens kostnader och löner till medarbetare om du skulle bli sjukskriven en längre tid. Är du sjuk i 14 dagar står Praktikertjänst för sjuklönen.

Föräldraledighet som tandläkare

Som anställd omfattas du av arbetsmarknadens regler, vilket bland annat omfattar föräldraledighet. Som verksamhetschef för kliniken är du själv ansvarig för att anställa en vikarie under föräldraledigheten. Praktikertjänsts rekryterare stöttar dig i rekryteringsprocessen och söker i banken av kandidater, samt hjälper till med annonsering.

Tillstånd och centrala avtal

Det är idag inte mindre än 40 olika myndigheter som på olika sätt reglerar verksamheten för en tandläkarpraktik. Det innebär att den som arbetar helt privat måste lägga tid på att sätta sig in i nya förhållningsregler och direktiv. I praktiken betyder det att du måste ägna igenom omfattande kompendier om de olika uppdateringarna.

Som delägare inom Praktikertjänst får du hjälp med detta från vårt huvudkontor. Vi ger dig en uppdatering av förändringarna genom en kortfattad och tydlig översikt.

Som privattandläkare måste du själv förhandla med din hyresvärd om nya hyresnivåer. Inom Praktikertjänst sköter våra fastighetsspecialister detta. Genom att centralisera en stor del av hyreskontrakten får vi en starkare förhandlingsposition vilket skapar förutsättningar för att få en lägre hyra.

Eftersom vi är en stor kund får vi bra priser från leverantörer. Detta innebär att du kan reducera kostnaderna på bl.a. förbrukningsmaterial.

Det handlar inte enbart om regelverk för styrning av själva vården utan även mer komplexa frågor inom ekonomi, juridik och HR.

Genom att Praktikertjänst stöttar dig som verksamhetschef i detta så får du mer tid för patienten och dina medarbetare.

Blocks

Därför valde jag Praktikertjänst

"Patienter och medarbetare vinner på modellen"

– Praktikertjänstmodellen handlar om att skapa goda förutsättningar för oss som arbetar i vården att göra ett så bra jobb som möjligt för alla våra patienter. Jag som tandläkare slipper mycket administration och kan i stället fokusera på det som jag brinner för – att ge vård, träffa patienter och driva mottagningen, säger Agneta Riemann, tandläkare på Polarkronans praktik i Gällivare.