Årsredovisning 2021

Praktikertjänst skapar förutsättningar för att vi som arbetar i vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt – och skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt äger Praktikertjänst. Våra 1 300 delägare är både verksamhetsansvariga och anställda på mottagningar runt om i landet, från Karesuando i norr till Ystad i söder.

Årsredovisning 2021

Vår väg till framgång

VD har ordet

2020 var året då coronapandemin lamslog en hel värld. Osäkerheten var enorm. 2021 har också präglats av osäkerhet, men det har även varit ett år där stora delar av ekonomin återhämtat sig och samhället återgått till det normala, något som tydligt återspeglas i Praktikertjänsts verksamheter.

Händelser under året

Praktikertjänst skapar förutsättningar för att vi som arbetar inom vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt – och skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt äger Praktikertjänst.
Ladda fler artiklar

eNPS ökar med 16 punkter till +48

avser alla medarbetare 2021

Praktikertjänsts pris för bättre vård

För att lyfta fram olika initiativ och förebilder har Praktikertjänst instiftat den årliga utmärkelsen Guldhjärtat – vårt pris för bättre vård. 

Utmärkelsen som bygger på Praktikertjänsts värderingar Professionalism, Omtanke och Nytanke delas ut i kategorierna Kvalitet, Ledarskap och Innovation. 

Läs mer

Verksamheterna under året

Digifysisk vård kan förbättra och förenkla vården

Pandemin fungerade som en katalysator för vårdens digitalisering. Mottagningar och vårdpersonal har snabbt ställt om för att möta efterfrågan på ökad digital tillgänglighet. Samma utveckling syns i hela hälso- och sjukvården liksom för Praktikertjänsts verksamhet. Detta är ett av de främsta fokusområdena i strategi PTJ2025 som styrelsen beslutade under 2021. För den fortsatta utvecklingen av en vård med hög tillgänglighet och god kontinuitet krävs stärkta krav på både fysisk och digital närvaro.

Tandvård: Kvalitet och patientmöten i fokus när Praktikertjänst blickar framåt

Pandemin slog hårt mot tandvården och lämnade en stor vårdskuld inför verksamhetsåret 2021. Tandvårdsbesöken har emellertid ökat när vaccinationsgraden gått upp och smittspridningen gått ner, men alltjämt finns ett uppdämt vårdbehov. Samtidigt står tandvården inför en omställning som bland annat ska svara upp mot kommande vårdbehov och förändringar i hur tandvården organiseras.

Hälso- och sjukvård: Pandemins efterdyningar visar på vikten av stärkt samverkan

Pandemin har lämnat hälso- och sjukvårdssektorn med en stor vårdskuld. Under väsentlig tid framåt kommer pressen fortsatt att vara stor på många delar av vården. För att hantera det uppdämda vårdbehovet krävs stärkt privat och offentlig samverkan, samt att vårdens samlade resurser används på ett ändamålsenligt sätt.
Ladda fler artiklar

Vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete

Vård av hög kvalitet till våra patienter

En god hälsa lägger grunden för människors välbefinnande och potential att bidra till samhällets utveckling. Att investera i hållbara och långsiktiga hälso- och sjukvårdssystem är att investera i samhället i stort. Men för att vården ska vara hållbar krävs att den vilar på övertygelsen om människors lika värde. Värderingar om självbestämmande, integritet och respekt för den enskildes värdighet ligger därför till grund för hela vårt arbete.
Ladda fler artiklar

84 i hållbart medarbetarengagemang

Totalt HME-index 2021, en ökning från 82 året innan.

Vill du styra över din tid?