"Många vill vara del av ett bolag som satsar på framtiden"

Praktikertjänst satsar som kanske aldrig förr på framtiden. Vi behöver bli fler och planerar för både förvärv och nystarter inom både tandvården och hälso- och sjukvården.

Praktikertjänst är inte som andra vårdföretag. Bolaget finns för att både delägare och medarbetare ska kunna ge den allra bästa vården till våra patienter. Hela bolagets existens vilar på att vi är en bra arbetsgivare som kan attrahera nya talanger och behålla befintliga. Samtidigt behöver Praktikertjänst också vara en välfungerande ägare till alla omkring 1 000 verksamheter runt om i landet.

Genom vår unika ägarmodell har vi svårslagna möjligheter att skapa lokalt engagemang, något som ger resultat i flera olika kvalitetsmätningar. Under 2021 toppade våra verksamheter återigen både Sveriges kommuner och regioners Nationell patientenkät för primärvård och Svenskt kvalitetsindex mätning över kundnöjdhet i tandvården. Vi fick också starka resultat när vi under hösten genomförde vår årliga medarbetarundersökning. Resultaten är glädjande nog rekordhöga. Och förhoppningen är naturligtvis att de starka resultaten ska sprida ringar på vattnet och få fler att söka sig till någon av våra verksamheter – antingen som delägare eller medarbetare.

Vi behöver bli fler. Många fler.

Men konkurrensen om både patienter och medarbetare har under de senaste åren vässats. Vi ser en bredare flora av vårdgivare inom både tandvården och hälso- och sjukvården och alla vill växa med både fler verksamheter och fler medarbetare. Därför har vi under det senaste året genomfört en rad olika satsningar på att stärka såväl rekryteringsfunktionen som att bli mer synliga i både branschen och för allmänheten. Och det har gett effekt, exempelvis har vi under året tagit emot väsentligt fler spontanansökningar jämfört med tidigare. Många vill vara en del i ett bolag som vill framåt. Ett bolag som satsar på framtiden. Och det gör vi. I juni fattade styrelsen beslut om strategin PTJ2025 som syftar till att öka bolagets värde och stärka dess marknadsposition. Strategin PTJ2025 och angränsande frågor diskuterade vi även tillsammans på höstens ägarmöten.

I linje med den nya strategin har vi under året både förvärvat och startat en rad nya verksamheter inom både tandvård, tandteknik och hälso- och sjukvård. Exempelvis startade Eldhs Tandvård i Insjön upp i augusti, i december förvärvades Vårdcentral Koppardalen i Avesta och i april öppnade H2 Neurolab på Lidingö utanför Stockholm. Utöver dessa har vi bland annat startat eller förvärvat enheter i Helsingborg, Nybro, Linköping, Södertälje, Stockholm, Umeå, Danderyd och Norrtälje. Samtidigt har vi satsat på digitala vårdmöten och under året passerade appen Mitt PTJ en miljon ärenden. Det är en viktig milstolpe vi lyckats uppnå, mycket tack vare intresset att förändra arbetssätten i såväl tandvården som i hälso- och sjukvården. Praktikertjänst står knappast still. Vi ska fortsätta vara en starkt bidragande kraft till att förändra och förbättra tandvården och hälso- och sjukvården. Vi är ett bolag med medarbetare och delägare som vågar ifrågasätta och som vill vara långsiktiga. Vi erbjuder både engagemang och högkvalitativ vård och jag är övertygad om att fler vill vara en del av Praktikertjänst.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla kollegor i Praktikertjänst och i vården i övrigt, men också till politiska beslutsfattare och tjänstemän, för gemensamma ansträngningar och insatser under ytterligare ett år som präglats av pandemi och restriktioner. Många med mig har säkert känt oro för familj, anhöriga och patienter. Tillsammans vet jag att vi kan sätta stopp för pandemin och återgå till en mer normal vardag där vi kan ta varandra i hand och inte tvingas gömma oss bakom plexiglas och skiljeväggar.

Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande, Stockholm mars 2022

Urban Englund

Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande Stockholm, mars 2022

Vi tar ansvar för medarbetarna

Våra medarbetare gör skillnad för patienterna varje dag. De är länken till god kvalitet och deras hälsa, kompetens och värderingsstödda engagemang har en central roll i införandet av nya metoder. Vi strävar efter ett ledarskap som leder till delaktighet  och möjligheter.

Vi tar ansvar för patienterna

En god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hållbara hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort.

Vi tar vårt samhällsansvar

Våra verksamheter har på sina egna sätt olika bäring och påverkan på miljön och vår omvärld. För oss är det självklart att ta ansvar för att utveckla den svenska vården på ett sätt som främjar hälsa, miljö och hushåller med våra gemensamma resurser.