en bild

Året i korthet

Under 2022 har Praktikertjänst vuxit organiskt och genom förvärv samtidigt som över 100 nya delägare och verksamhetschefer börjat i bolaget. Dessutom får Praktikertjänst fortsatt höga betyg frånbåde patienter och medarbetare.

Fortsatt starka resultat i årets patientenkät

Praktikertjänst toppade återigen Sveriges kommuner och regioners årliga undersökning Nationell patientenkät primärvård. Det är sjätte året i rad som Praktikertjänst presterar bättre än andra privata aktörer och offentliga vårdgivare i samtliga undersökta områden. Av Praktikertjänsts 59 enheter som medverkade placerade sig 16 bland de hundra bästa i landet.

Växer med elva nya mottagningar

I februari slöt Praktikertjänst avtal med Aleris om att förvärva två vårdcentraler, varav en i Region Gävleborg och en i Region Stockholm, och nio rehabenheter, samtliga i Region Stockholm.

Tar vården närmare patienterna

Norrskenets hälsocentral – med mottagningar i Karesuando, Vittangi och Kiruna – tecknade avtal med Region Norrbotten om att starta fyra servicepunkter i de norra delarna av länet.

Bidrar till att beta av vårdköerna

Praktikertjänst tecknade ramavtal med Region Norrbotten om att utföra öron/näsa/hals-operationer på Skärholmens ÖNH-centrum i Stockholm för att korta operationsköerna.

Patienter i tandvården fortsatt nöjda

När Svenskt Kvalitetsindex, SKI, släppte sin årliga kundnöjdhetsundersökning för tandvården stod det klart att Praktikertjänst överlägaset hade de mest nöjda patienterna med ett nöjdhetsindex på 79,4 jämfört med branschsnittet på 75,5. Med resultaten är Praktikertjänst fortsatt ohotad etta när patienterna får bestämma.

Bakom kulisserna under pandemin

”Tillsammans genom pandemin” – Praktikertjänsts dokumentärprojekt om coronapandemin – tilldelades guld i Swedish Content Awards i kategorin Medarbetarkommunikation. Dokumentärfilmen och reportageboken bygger på ögonvittnesskildringar från både medarbetare och patienter på en rad platser i Sverige och beskriver hur vården fungerade under 2020 och en bit in på 2021.

Tillsammans för Ukraina

Under mars skänkte Praktikertjänst 150 000 skyddshandskar till Ukraina och samlade dessutom in nära 1,4 miljoner kronor till Läkare utan gränser och UNHCR. Donationen till UNHCR dubblades av Akelius Foundation och den totala donationen landade på nästan 2,2 miljoner kronor.

Satsning på kvalitetsutveckling

Som en del av Praktikertjänsts långsiktiga kvalitetsarbete förstärktes kvalitetsavdelningen med fyra kvalitetssamordnare. Samordnarna ska ge bolagets verksamheter handfasta råd och proaktivt stöd i kvalitetsfrågor samt bidra till fortsatt implementering av ledningssystemet på Praktikertjänsts cirka 750 mottagningar.

Öppnar vårdnav i Upplands Väsby

Den 1 september öppnade Praktikertjänst en kombinerad tandvårdsmottagning och vårdcentral i Upplands Väsby utanför Stockholm. Mottagningen är den första i sitt slag och kombinerar Praktikertjänsts erbjudande inom tandvård och primärvård.

En av Sveriges bästa arbetsgivare

När undersökningsföretaget Universum presenterade Sveriges 50 bästa arbetsgivare landade Praktikertjänst på plats 15, högst bland de fyra vårdgivare som tagit sig in på listan. Bland framgångsfaktorerna märks en tydlig företagskultur, stort eget ansvar och respekt för medarbetare.

Växer med nya verksamheter och fler delägare

Under året har 105 nya delägare och verksamhetschefer börjat – 61 inom tandvård och 44 inom hälso- och sjukvård. Samtidigt har Praktikertjänst startat eller förvärvat, inklusive förvärven från Aleris, 35 nya verksamheter – 22 inom hälso- och sjukvård och 13 inom tandvård.

Nöjda medarbetare

Fortsatt starka resultat i årets medarbetarundersökning Arbetsmiljöpulsen. Drygt 3 700 personer, av knappt 6 000, svarade på enkäten och ambassadörskapet, mätt som eNPS, landade på 46. Långt över målet på 20. Hela 87 procent av respondenterna skulle rekommendera Praktikertjänst som arbetsgivare.