en bild

Om Praktikertjänst

  • Text Praktikertjänst
  • Foto Praktikertjänst

Det här är Praktikertjänst

Praktikertjänst finns inom vårdens alla områden. Från norr till söder, och med verksamheter i alla landsting är vi hela Sveriges välfärd. I Praktikertjänst finns även ett femtontal dotterbolag. Våra 1900 mottagningar ägs och drivs av oss som utför vården och leder arbetet i vardagen. Genom att vi som bedriver vården också äger företaget och leder arbetet i vardagen säkrar vi att resurserna används klokt. Affärsmodellen leder till engagerade medarbetare, vilket skapar vård som håller den höga kvalitet, kontinuitet och kompetens som patienter efterfrågar. Eftersom vården ges lokalt och administrationen sköts centralt kan maximalt med tid ägnas till varje patient.

1100 Tandvårdsverksamheter
145 Vårdcentraler & Rehabenheter
15 Dotterbolag
270 Specialistläkare

En av fem vårdpatienter i Sverige går till någon av våra mottagningar.

87,9% av våra patienter inom tandvård som besöker Praktikertjänst är nöjda med sin vård – det är bäst i branschen, för åttonde året i rad.

En av tre tandvårdspatienter träffar någon av våra tandläkare.

83% av våra patienter inom primärvården får träffa den läkare de valt.

Praktikertjänst har endast 4% hyrläkare, jämfört med 15 procent i övrig privat vård och… 23 procent i offentlig vård.

Praktikertjänst – ett av Sveriges friskaste företag med sjukfrånvaro på endast 2,5 procent under 2015. Jämfört med 3.30 procent i övrig privat vårdverksamhet och 3.65 procent i offentlig sektor.

av de som besöker våra vårdcentraler är nöjda med sin vård. Det ger oss de mest nöjda patienterna i Sverige!
av våra patienter inom primärvården får träffa den läkare de valt.