Birgitta Jacobsson

Ekonomi- och finansdirektör

Anställningsår: 2007, ekonomi- och finansdirektör sedan oktober 2019.

Födelseår: 1962

Utbildning: Civilekonom

Tidigare yrkeserfarenhet i urval: ekonomichef, tf ekonomi- och finansdirektör Praktikertjänst, ekonomichef i bolag inom Arconakoncernen och revisor EY.

Övriga uppdrag: vd i Stiftelsen Praktikertjänstkonsortiet, styrelseordförande i Praktikertjänst Försäkring AB.