Birgitta Jacobsson

CFO

Anställningsår: Ekonomichef sedan 2007, CFO sedan oktober 2019

Födelseår: 1962

Utbildning: Civilekonom

Tidigare yrkeserfarenhet i urval: CFO på olika bolag inom Arcona-koncernen, dessförinnan revisor på EY

Övriga uppdrag: VD i Stiftelsen Praktikertjänstkonsortiet