Birgitta Lindén

Vd-assistent

Anställningsår: Vd-assistent sen 2009

Födelseår: 1964

Utbildning: Civilekonom

Tidigare yrkeserfarenhet i urval:  Prefektsekreterare Karolinska Institutet

Övriga uppdrag: inga