Jenny Persson

IT-Chef

Anställningsår: 2009

Födelseår: 1972

Utbildning: TH Teknisk kandidatexamen

Tid Yrkeserfarenhet:

Chef PTJ IT-Drift, VD Praktikertjänst Fastigheter AB, diverse roller inom Fastighetsförvaltning och Facility Management.

Övriga uppdrag: VD Praktikertjänst Fastigheter AB