Jenny Persson

IT-chef

Anställningsår: 2009, it-chef sedan februari 2022

Födelseår: 1972

Utbildning: teknisk kandidatexamen vid KTH

Tidigare erfarenhet i urval: chef IT-drift Praktikertjänst AB samt
roller inom Fastighetsförvaltning och Facility Management.

Övriga uppdrag: vd Praktikertjänst Fastigheter AB