Kristina Cato

Kommunikations- och hållbarhetschef

Anställningsår: 2022
Födelseår: 1968
Utbildning: Filosofie magisterexamen från Uppsala universitet
Tidigare yrkeserfarenhet i urval: ESG-konsult hos olika företag, chef kommunikation, IR, hållbarhet Cybercom Group samt barnsköterska Linköpings Universitetssjukhus