Extern bild

Praktikertjänst deltar i utvärdering av e-hälsolösning i Stockholm

Publicerad:

Att utveckla och driva lösningar inom e-hälsa är en viktigt del av Praktikertjänsts tillväxtstrategi, och just nu är vi med i ett testprojekt i Stockholm där man kan träffa läkare via videolänk.

Sedan en tid tillbaka har de offentligt drivna vårdcentralerna i Region Jönköping infört möjligen att träffa läkare via videolänk som ett alternativ till besök på vårdcentralen eller telefonkontakt. Besöken över videolänk sker via Kry, en app som är tillgänglig för flera olika mobila enheter.

- E-hälsa är ett område under stark utveckling och ett område där vi behöver bli ännu bättre. Vi behöver vara lyhörda för nya idéer, innovativa arbetssätt och ny teknik samtidigt som vi utmanar invanda mönster och tankesätt. Att möta patienten på patientens egna villkor är viktigt och att kunna erbjuda fler och effektivare vägar in i vården, som samtidigt erbjuder hög patientsäkerhet, är en central del av vår strategi, säger Anders Hedenros, strategisk IT-chef på Praktikertjänst.

Nu har Stockholms läns landsting dragit igång projektet Kroninnovation, ett projekt där man bland annat får testa och utvärdera besök över videolänk via appen Kry på fyra vårdcentraler i stadsdelen Hässelby-Vällingby i västra Stockholm.

Stockholm är nu bland de första vårdgivarna i Sverige som drar igång en storskalig försöksverksamhet för att göra vården mer tillgänglig genom ny teknik som kopplar samman vårdgivare och patient. Därefter ska den nya tjänsten införas stegvis i länet med ambition att alla som vill ska kunna erbjuda videobesök under 2017.

- Den här tjänsten är väldigt enkel och smidig att använda och det krävs inga höga tekniska kunskaper för varken vårdgivaren eller patienten. Den är ett väldigt bra alternativ till framförallt telefon, eftersom det finns möjligheter för patienten att bättre förklara och visa symptomen, säger Kjell Andersson, verksamhetschef och specialist i allmänmedicin vid Råcksta Vällingby Närvårdsmottagning, som är med och utvärderar Kry.

Möjligheten att träffa läkare via videolänk ska i första hand införas i primärvården i Stockholms län, men också på sjukhusen. Journalföring sker i vårdgivarens ordinarie journalsystem och videobesöket ger vårdcentralen samma ekonomiska ersättning från landstinget som ett vanligt besök.

Tillbaka

Blocks