Extern bild

Ny rapport från Vårdföretagarna – primärvården i tre av fyra landsting visar underskott

Publicerad:

Den landstingsdrivna primärvården går back i tre av fyra landsting. Det visar en färsk rapport från Vårdföretagarna. Rapporten slår även fast att problemen funnits i många år och att underskotten fortsätter att växa i flera landsting. Underskotten snedvrider konkurrensen mellan offentlig och privat driven vård och kan på sikt påverka förtroendet för hela primärvården.

Det var igår, torsdag, som Vårdföretagarna presenterade rapporten Vårdval med förhinder – villkor, verklighet och visionen om en starkare primärvård. Rapporten konstaterar att sedan vårdvalets införande så har den landstingsdrivna primärvården gått med nära 1 miljard kronor i underskott.

– Rapporten är viktig och pekar på obalanser som vi i primärvården känner till, men som många landsting inte kommit tillrätta med. Problemen bygger bland annat på underfinansiering, där landstingen ofta täcker de ekonomiska underskotten i primärvården genom att ta pengar från andra budgetar, säger Göran Modin, affärsområdeschef Primärvård och Rehabilitering på Praktikertjänst, och fortsätter:

– Systemet är oacceptabelt och skapar en orättvis vårdsituation för patienter och vårdgivare. Varje invånare ska ha rätt till likvärdig primärvård oavsett var du bor eller vilken vårdcentral du väljer.

Det finns dock ett fåtal landsting som uppmärksammat problemet och infört kompensation vid underskott hos de offentliga vårdcentralerna. I Norrbotten har landstingsstyrelsen fattat ett historiskt beslut om en modell – Norrbottensmodellen – om hur man ser på patienters lika värde och konkurrensneutralitet inom primärvården.

Sjuksköterskan Ola Berg, verksamhetschef på NorraHamns vårdcentral i Luleå som tagit del av kompensationsmodellen, har intervjuats i rapporten. Han välkomnar den retroaktiva kompensationen, men är samtidigt kritisk till hur många vårdcentraler i offentlig regi styrs och drivs.

– De offentliga vårdcentralerna är som ett fotbollslag med enbart målvakter. Då går det inte att jobba offensivt. Jag får en bild att de skyddar sin verksamhet i stället för att ifrågasätta den, slår Ola Berg fast i rapporten.

– Det som behövs är rimliga ersättningsnivåer som indexuppräknas för att kompensera för ökande kostnader, klara och tydliga riktlinjer om att alla vårdcentraler ska klara sin verksamhet på dessa pengar och att vi alla förbättrar kvaliteten på verksamheten genom att lära oss från de bästa exemplen. Det är så systemet gynnar patienterna, konstaterar Ola Berg i rapporten.

Vårdföretagarnas rapport innehåller resultat för varje landsting och finns att ladda ner här

Tillbaka

Blocks