Extern bild

Praktikertjänst kommenterar höstbudgeten

Publicerad:

Idag presenterades regeringens budgetproposition och regeringen gör en rad satsningar på välfärden, däribland psykiatri och förlossningsvård. Praktikertjänst välkomnar satsningarna, men skulle också gärna se strukturella förändringar för att effektivisera och förbättra hälso- och sjukvården.

Regeringen föreslår i budgeten bland annat en fördubbling av tandvårdsbidraget, en satsning på förlossningsvården, en utbyggnad av läkarutbildningen och att screening för livmoderhalscancer ska bli avgiftsfri.

- Vi välkomnar flera av regeringens förslag och att de tillför resurser till några av välfärdens mest eftersatta områden, exempelvis förlossningsvården. Samtidigt löser vi inte alla välfärdens utmaningar med en större påse pengar. Stora delar av hälso- och sjukvården har strukturproblem som bland annat leder till ineffektivitet och svårigheter att rekrytera, framförallt inom primärvården och i glesbyggda områden, säger Praktikertjänsts vd och koncernchef Erik Strand, och fortsätter:

- Menar regeringen allvar med att förbättra tandhälsan och att stärka hälso- och sjukvården så borde de exempelvis satsa på att höja tandvårdsbidraget för de med största vårdbehov och att bygga ut primärvården för att avlasta sjukhusen.

Regeringen har sedan tidigare meddelat att de under hösten – tillsammans med Vänsterpartiet – avser att presentera ett förslag på vinsttak för privata bolag inom skola och omsorg. Hälso- och sjukvården anses vara mer komplicerad och en utredning av vinsttak även där ska presenteras i juni 2018.

- Det är djupt oroande att regeringen väljer att gå vidare med ett vinsttak för privata välfärdsbolag i en tid när gemene man är djupt oroad för välfärden, säger Erik Strand och fortsätter:

- Det är däremot glädjande att regeringen bedömer att hälso- och sjukvården är komplicerad och väljer att utreda den ytterligare. Jag vet inte vilka lösningar den utredningen kommer att landa i, men min förhoppning är att det finns förståelse för att ett vinstförbud inte löser de många utmaningar som välfärden står inför. Kvalitetsutveckling kostar resurser och kräver effektiva, innovativa och finansiellt stabila företag som är villiga att ta risker för att förbättra verksamheten.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, e-post: erik.magni@ptj.se, tel: 0703-26 50 98

Tillbaka

Blocks