Anna Omstedt Lindgren

Styrelseledamot

Invald: 2019
Födelseår: 1974 
Utbildning: M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm och Hitotsubashi Daigaku, Tokyo
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: VD och medgrundare Med Universe AB, styrelseuppdrag i Hemfrid AB, Stockholm School of Entrepreneurship, Hjärt-Lungfonden och Forum för Välfärd