en bild
en bild

Christer Löfdahl

Styrelseledamot

Invald: Styrelseledamot sedan 2018
Födelseår: 1959
Utbildning: Studier i ekonomi vid Stockholms Universitet samt IMD, Lausanne, certifierad vid Styrelseakademin
Befattningar och övriga styrelseuppdrag: Livförsäkringsbolaget Skandia Liv, ömsesidigt. Ordförande Risk- och revisionsutskottet samt ledamot av placeringsutskottet.