Tillgänglighet för vår mobilapp Mitt PTJ

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda mobilapp:en. Men vi vet att det finns vissa problem med tillgänglighet. Här berättar vi om dem. Vi vill gärna veta om du hittar andra problem.

Hjälp oss och rapportera brister så att vi kan åtgärda dem. Mejla oss webmaster@ptj.se eller ring på nummer 010-128 00 00.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna problem

  • Orientering - Man kan inte ändra skärmriktningen på mobilapp:en. Den kan inte ses i liggande läge utan kan endast ses i stående läge.
  • Navigering är inte konsekvent. Det förekommer olika ikoner för liknande funktioner.
  • Länksyfte - Det finns länkar med otydlig beskrivning.


Problem vid användning med nedsattsyn

  • Kontrast för text och ikoner är för låg på flera ställen.
  • Justering av textstorlek och layout fungerar inte i gränssnittet. Viss information döljs bakom knappar. Det förekommer också text som överlappar varandra. På iOS går det inte att förstora text alls.
  • Det förekommer fokusmarkeringar och förändring vid fokus som har för låga kontrastvärden.


Problem vid hjälpmedelsanvändning

  • Det förekommer inkonsekvent rubrikstruktur.
  • Det finns element som inte går att nås med tangentbord.
  • Det finns komponenter som har oförutsägbart beteende vid fokusnavigering med tangentbord.
  • Det förekommer knappar som saknar etiketter.

 

Berätta för oss om du har problem med mobilapp:en

Vi vill hela tiden göra vår mobilapp mer tillgänglig. Om du upptäcker nya problem, berätta gärna för oss. Hör också av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. Du kan då kontakta oss på följande sätt.

Vi svarar normalt inom två vardagar på mejl och åtgärdar eventuella brister i nära förestående app-uppdateringar.

I händelse av att du ej kan använda mobil-appen, finns det möjlighet att besöka Mitt PTJ via webbläsare för mobiltelefon, dator och läsplatta. Besök respektive vårdcentrals hemsida, välj rubrik Mitt PTJ, välj att starta kontakt i dator/läsplatta. Vårdcentralen närmst dig hittar du här.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi har testat mobilapp:en

Vi har granskat mobilapp:en med hjälp av en oberoende aktör. Den senaste granskningen gjordes i juni 2021.

Mobilapp:en uppdateras löpande för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades den 17 juni 2021.

Tillgänglighetsredogörelse vård online tjänst

Här finner du tillgänglighetsredogörelse för vår vård online tjänst.

Läs mer

Tillgänglighetsredogörelse koncerngemensam hemsida

Här finner du tillgänglighetsredogörelse för vår koncerngemensamma hemsida.

Läs mer

Tillgänglighetsredogörelse våra mottagningars hemsidor

Här finner du tillgänglighetsredogörelse för vår koncerngemensamma plattform för våra mottagningar.

Läs mer