en bild

Personal och specialiteter

Specialistläkare inom anestesi- och intensivvård

Här arbetar läkare med specialistkompetenser inom
anestesi- och intensivvård. Samtliga har lång erfarenhet och besitter
omfattande kunskaper inom anestesi för såväl öppen- som slutenvårdskirurgi samt smärtbehandling.

Specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård

På Operationscentrum arbetar sjuksköterskor med specialistutbildningar inom anestesi och med bred erfarenhet av gynekologi, urologi, allmänkirurgi, ortopedi mm.

Specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård

På operationscentrum arbetar sjuksköterskor med specialistutbildningar inom operation och med bred erfarenhet av gynekologi, urologi, allmänkirurgi, ortopedi mm.

Undersköterskor och Steriltekniker

På Operationscentrum arbetar undersköterskor och vidareutbildade
steriltekniker för att optimera och säkerställa det pre-, per- och postoperativa omhändertagandet av våra patienter och kirurgiska instrument. 

Blocks

Anestesimetoder

Vårt verkningsområde rör sig över hela fältet från narkoser med intubation till spinalanestesi och sedering.

Till Anestesimetoder