en bild

Våra mottagningar

Vi har mottagningar inom följande tre områden: kardiologi, sömnapné och klinisk fysiologi

Vår kardiologmottagning har avtal med Region Stockholm och vårt uppdrag är att ta hand om frågeställningar som inte kan hanteras av husläkare men som heller inte kräver akutsjukhusens resurser.

Läs mer

Vår sömnapnémottagning har avtal med Region Stockholm och vårt uppdrag är att utreda och behandlad obstruktiv sömnapné (OSAS).

Läs mer

Vi ingår i vårdval klinisk fysiologi Stockholm och vårt uppdrag är att på remiss utföra undersökningar inom hjärta, kärl och lungor.

Läs mer