en bild

Klinisk fysiologi

Vi tar emot dig som har remiss för fysiologisk undersökning av hjärta, kärl eller lungor. Se Väntetider för en lista över de undersökningar vi utför.

Undersökningarna görs för att fastställa eller utesluta sjukdom, mäta funktionsgrad eller följa upp effekten av eventuell behandling. Resultaten utgör tillsammans med symtomen underlag i processen att ställa rätt diagnos och sedan utforma rätt behandling för dig.

Remissvar skickas ca 1-2 dagar efter utförd undersökning och svaret vägleder din husläkare kring eventuell vidare utredning. Svar på undersökningen ges av den läkare som remitterat till oss.

Observera att remiss krävs för alla undersökningar.