en bild

Sömnapné

Vi utreder, behandlar och följer upp behandling av obstruktiv sömnapné (OSAS)

Vi utreder och behandlar vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS).

Observera: Mottagningen öppnar den 4/5 2020 på Apelbergsgatan 48 i Stockholm. Möjligheten att skicka remisser kommer att öppnas upp i april.

Remiss kommer att krävas för patienter som behöver utredas för sömnapné samt för patienter som nyligen utfört en undersökning som påvisat sömnapné och där behandling önskas.

Patienter som behöver kontroll av pågående behandling för sömnapné med andningshjälpmedel (CPAP/APAP/Bi-Level) eller antiapnéskena kan själva ta kontakt med SHC fr o m den 4/5. Ingen remiss krävs för behandlingskontroll.

Vi deltar i följande kvalitetsregister: Sesar