en bild

Frågor och svar om SHC

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor om oss, grupperade på ämnesområde.

Hur fungerar tystnadsplikten?

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.