Arbeta hos oss

Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsplats och vi sätter stort värde på att ha medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra patienter god vård.

För närvarande är vi cirka 60 medarbetare med följande personalkategorier representerade:

• Administrativ personal
• Biomedicinska analytiker
• Kardiologer
• Kliniska fysiologer
• Medicinska sekreterare
• Medicintekniker
• Receptionister
• Sjuksköterskor