SHC:s ledning och styrelse

Ledningsgrupp

VD/Verksamhetschef
Gretel Holmström

Medicinskt ledningsansvarig läkare kardiologi
Richard Müller-Brunotte

Medicinskt ledningsansvarig läkare klinisk fysiologi
Anders T Nygren

MT/IT-samordnare 
Emil Lennartsson

Produktionssamordnare
Lena Granér

Kvalitetstsamordnare/Marknadssamordnare
Monika Lindkvist

Styrelse

Cecilia Halvars-Öhrnell Ordförande
Tomas Hallgren Ledamot
Mikael Lindh Ledamot