en bild
Kategorier för sidan Hälsovård Reportage
Taggar för sidan palliativ vård

Individen i fokus för patienter i livets slutskede

Praktikertjänst N.Ä.R.A. arbetar utifrån De sex S:en. Det är en vårdmetod utformad av omvårdnadsforskare tillsammans med praktiserande sjuksköterskor för en individanpassad och personcentrerad vård i livets slutskede. Den utgår från perspektiven nedan.

  • Text Ulrika Fjällborg
  • Foto Praktikertjänst

Självbilden

Personens sammanfattande bild av sig själv, hur hen tänker om och känner inför sig själv, både i kognitiva och emotionella komponenter.

Självbestämmande

Vad patienten själv vill bestämma om i vården och vardagen för att uppleva största möjliga självständighet.

Sociala relationer

Att främja personens möjligheter att bevara för hen viktiga relationer och få umgås med familj och vänner på ett värdigt sätt utifrån personens önskan och situation.

Symptomlindring 

Att uppnå så optimal lindring av besvärande symtom som möjligt genom professionell medicinsk vård och omvårdnad som utvärderas kontinuerligt.

Sammanhang

Att ge möjlighet att summera livets viktiga ingredienser, samtala eller delta i det vardagliga småpratet. Ibland skapar detta förutsättningar att förmedla något viktigt till nära och kära.

Strategier 

många gånger det svåraste S:et. Övriga S berör livet hittills, strategier handlar om tiden framåt. Vad är viktigt nu? Vad vill och behöver personen göra och använda sin tid till nu? Hur kan vården stötta det? Syftar till att finna stöd och skapa möjligheter.